התקן הישראלי להצגת תכנים נגישים באתרי אינטרנט ת"י 5568

בחודש מרץ 2013 פרסם מכון התקנים הישראלי את התקן הישראלי (ת"י 5568) להצגת תכנים נגישים באתרי אינטרנט שאימץ את הנחיות Wcag 2.0 (Web content accessibility guidelines) לרמה AA. . מסמך הנחיות Wcag 2.0 הינו מסמך הנחיות טכני המספק מידע כיצד יש להטמיע תכנים נגישים באתרי אינטרנט עבור אנשים עם מוגבלות.

הבהרות חשובות

 1. ת"י 5568 הינו תקן מחייב לעניין ביצוע הוראות תקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות (התשע"ג 2013) שנכנסו לתוקף ב 25.10.2015.
 2. הגרסה באנגלית של מסמך הנחיות Wcag 2.0 היא הגרסה הרשמית והמחייבת. ניתן להסתייע בגרסה המתורגמת לעברית המהווה מקור חשוב אך בכל מקרה של מחלוקת – תקבע הגרסה האנגלית.
 3. ת"י 5568 נמצא ברביזיה (כנהוג בתקנים המתעדכנים מעת לעת) והוא צפוי להתעדכן בעתיד הקרוב –בעמוד התקן באתר מכון התקנים.

מבנה מסמך הנחיות Wcag 2.0

 • החלק הראשון במסמך Wcag 2.0 כולל מידע אודות הגרסאות השונות של התקן וגרסאות זמינות בשפות שונות, מידע על קבוצת העבודה השותפה לכתיבת המסמך ומידע כללי נוסף.
 • החלק השני והמרכזי במסמך הנחיות Wcag 2.0 כולל את ההנחיות עצמם וקישורים המפנים להנחיות היישום.
 • החלק השלישי כולל הבהרות ונספחים נוספים לרבות מילון מונחים.

מילון מונחים

חשוב להכיר את מילון המונחים במסמך הנחיות Wcag 2.0 הכולל מונחים מקצועיים, הסברים והבהרות.

ארבע עקרונות מנחים בהנחיות Wcag 2.0

עיקרון 1 תפיסה

עיקרון 1 במסמך Wcag 2.0 מספק הנחיות כיצד יש לבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות חושית כגון לקות ראייה ועיוורון ולקות שמיעה וחרשות. בחלק זה יש הנחיות כיצד ליישם נגישות בתכני אינטרנט כך שאנשים עם מוגבלות בתפיסה יוכלו לקלוט אותם באמצעות טכנולוגיות סיוע ו/או אמצעי עזר.

כך למשל, ההנחיות הנוגעות לכתוביות מבהירות כיצד ניתן להטמיע כתוביות לסרטוני וידאו המוצגים באתרי אינטרנט. כמו כן, מתייחסות ההנחיות תחת עיקרון זה באופנויות ההנגשה של תכנים ויזואליים (לא טקסטואליים) עבור אנשים עם עיוורון הנעזרים בתוכנות קוראות מסך.

עיקרון 2 תפעוליות

תחת עיקרון 2 מצויים הנחיות העוסקות בתפעוליות תכנים באתרי אינטרנט באמצעות המקלדת. הנחיות אלו נועדו לסייע לאנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים לתפעל אתרי אינטרנט באמצעות מקשי קיצור במקלדת, באמצעות תחליפי עכבר ובאמצעות טכנולוגיות סיוע נוספות המסייעות בניווט.

ניווט באתרי אינטרנט באמצעות מקשי קיצור במקלדת מתייחס בעיקר לניווט באמצעות מקש ה Tab וה Shift+Tab , באמצעות מקשי החיצים ובאמצעות מקש ה Enter במקלדת.

חשוב מאוד ליצור דפי אינטרנט שבהם הניווט ברחבי הדף מתאפשר באמצעות מקלדת בלבד וללא צורך בשימוש בעכבר. אין לנעול תכנים באופן שלא יאפשר להתקדם קדימה או לחזור אחורה בניווט – מושג שנקרא מלכודת מקלדת.

עיקרון 3 נהירות

עיקרון 3 מתייחס להנחיות המיועדות ליצור תכנים בדפי אינטרנט שיהיו ברורים לאנשים עם מוגבלות – ובעיקר לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

עיקרון 4 יציבות טכנולוגית

תחת עיקרון 4 מצויים הנחיות המתייחסות לתחביר תקין של דפי רשת, למתן שם תפקיד וערך לכל הרכיבים באתר ובאופן שיאפשר תאימות לדפדפנים ולטכנולוגיות סיוע.

שלוש רמות נגישות

כאמור, החלק המרכזי במסמך הנחיות Wcag 2.0 כולל את ההנחיות והקריטריונים לביצוע התאמות הנגישות בדפי אינטרנט. את הקריטריונים ניתן לחלק לשלוש רמות נגישות:

 • A היא רמת הנגישות הנמוכה ביותר
 • AA היא רמת הנגישות הבינונית (זו המקובלת במדינות רבות בעולם)
 • AAA היא רמת הנגישות הגבוהה ביותר.

בישראל, חובת ההנגשה באתרי אינטרנט היא לרמה AA ופירוש הדבר הוא שאתרי אינטרנט צריכים לעמוד הן בקריטריונים ברמה A והן בקריטריונים ברמה AA.

המלצות קריאת הקריטריונים

כל קריטריון מכיל קישורים להסברים אודות מונחים מקצועיים המופנים בעיקר למילון המונחים במסמך ההנחיות. מומלץ לעיין בהם במידת הצורך. מומלץ לפתוח קישורים אלו בלשונית חדשה או בחלון חדש, לעיין בהם ולחזור לקרוא את הקריטריון במסמך ההנחיות.

הסברים אודות הקריטריונים והנחיות ביצוע

בנוסף לקישורים המופיעים בגוף הקריטריונים, לצד כל קריטריון מופיעים שני קישורים חשובים – האחד מפנה להסבר על הקריטריון והשני מפנה למסמך המכיל את דרכי הביצוע. קישורים אלו מיועדים למפתחי אתרים בעיקר והם מהווים את הנחיות הביצוע הלכה למעשה בהתאם לסוג ואופי האתר.

דוגמה למבנה הנחיות Wcag 2.0 מתחום המדיה מבוססת זמן

עיקרון 1: תפיסה – יש להציג את המידע ואת המרכיבים של מנשק־המשתמש כך שהמשתמשים יוכלו לתפוס (לקלוט) אותם בחושיהם.

הנחיה 1.2 מדיה מבוססת־זמן: יש לספק חלופות למדיה מבוססת־זמן.

הנחיה 1.2 מדיה מבוססת־זמן: יש לספק חלופות למדיה מבוססת־זמן.

הסבר על הנחיה 1.2

1.2.1 שמע־בלבד, וידאו־בלבד (מוקלט מראש): האמור להלן יתקיים לגבי קטעים מוקלטים מראש של שמע־בלבד או וידאו־בלבד, למעט שמע או וידאו המשמשים כמדיה חלופית לטקסט ומסומנים כך באופן ברור (המה A).

 • שמע־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, כך שתעביר את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע השמע־בלבד המוקלט מראש.
 • וידאו־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או פס־קול, כך שיעבירו את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע הווידאו־בלבד המוקלט מראש.

איך לבצע את 1.2.1

הסבר על 1.2.1

1.2.2 כתוביות (הקלטה מראש): יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל תוכן שמע מוקלט מראש, למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור (המה A)

איך לבצע את 1.2.2

הסבר על 1.2.2

1.2.3 תיאור בשמע או חלופה למדיה (הקלטה מראש): למדיה מסונכרנת יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או תיאור בשמע של תוכני הווידאו המוקלטים מראש, למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור (המה A)

איך לבצע את 1.2.3

הסבר על 1.2.3

1.2.4 כתוביות (שידור חי): יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל שידור חי של תוכן בשמע (המה AA)

איך לבצע את 1.2.4

הסבר על 1.2.4

1.2.5 תיאור בשמע (הקלטה מראש): יש לספק תיאור בשמע, במדיה מסונכרנת, לכל תוכני הווידאו המוקלטים מראש (המה AA)

איך לבצע את 1.2.5

הסבר על 1.2.5

קישורים משלימים

עודכן בתאריך 05/02/2016 ע"י אילנה בניש