קישורים ARIA

ARIA in W3C

מאמר הסבר אודות הנחיות ARIA באתר W3C.

תקן ARIA – הנחיות טכניות

מסמך באתר W3C המציג את ההנחיות הטכניות של ARIA

Accessibility of Rich Internet Applications

מאמר מבוא אודות  Accessibility of Rich Internet Applications

באתר WebAIM הסוקר את הנושא על מרכיביו העיקריים של ARIA יתרונותיו וחסרונותיו

הנגשת טפסים מורכבים באמצעות רכיבי ARIA

מאמר מאתר WebAIM המציע דרכים להנגשת טפסים מרכבים באמצעות רכיבי aria-label, aria-labelledby ו aria-describedby

רכיבי ARIAושיוכם להנחיות Wcag 2.0

באתר זה ניתן למצוא את רכיבי ARIA החשובים ביותר, הסברים, שיוך לקריטריונים  רלוונטיים בהנחיות Wבשע 2.0, תיאורים ודוגמאות קוד.

Accessibility Examples

באתר Open AJAX Alliance Accessibility Tools Task Force תמצאו דוגמאות אינטראקטיביות להטמעת רכיבי ARIA שיאפשרו לכם להתנסות בשימוש ברכיבי ARIA שונים.

הנגשת תפריטים  החושפים תפריטי משנה

 

הנגשת רכיבי תמונות מתחלפות  באמצעות תכונות ARIA

 

עודכן על ידי אילנה בניש בתאריך 01.12.2016