טיוטה ציבורית לת"י 5568 חלק 2 הנגשת מסמכים דיגיטליים

מכון התקנים שחרר טיוטה להערות הציבור של תקן ישראלי ת"י 5568 חלק 2 העוסק בהנגשת מסמכים דיגיטליים. המעוניינים להגיב לטיוטה זו  מתבקשים לפעול בהתאם להנחיות מכון התקנים כפי שהתפרסמו בהודעת הדוא"ל.

הורדת קובץ טיוטת ת"י 5568 חלק 2 הנגשת מסמכים דיגיטליים

הורדת קובץ טופס משוב פשוט לטיוטה ציבורית לת"י 5568 חלק 2 הנגשת מסמכים דיגיטליים

נוסח פרסום מכון התקנים

לכבוד
ועדה מרכזית 2100 – טכנולוגיית המידע והתקשורת
ועדה טכנית 2101 – נגישות באינטרנט
ועדה טכנית 2114 – אבטחת סב"ר (CYBER)
ועדה טכנית 2109 – עברית במערכות ממוחשבות ואינטרנט
ועדה טכנית 1817 – שימושיות

ועדה טכנית 117 – תכנון כללי ונגישות

ועדת מומחים 181705 – שימושיות אתרים
ועדת מומחים 210107 – נגישות אתרי אינטרנט
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות תאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ 
מעוניינים 

 

הנדון: הצעה לת"י 5568 חלק 2: קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים

הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת התקן המצורפת המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
ניתן לצפות בהצעת התקן גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי בתוך 24 שעות ובקישור הבא: https://portal.sii.org.il/heb/standardization/publicstandards/

הערות יתקבלו עד ליום 02/08/2017 אך ורק על גבי הטופס המצורף או באמצעות הטופס האלקטרוני: ביקורת ציבורית לטיוטת ת"י 5568 חלק 2 בנושא נגישות מסמכים דיגיטליים – טופס משוב אלקטרוני

הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת danit.lavie@sii.org.il.

לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכזת הוועדה דנית לביא סניקוב:
טל' 03-7454047 דוא"ל: danit.lavie@sii.org.il

 

בכבוד רב,
עופר עגור
מנהל תחום מנהל תחום אלקטרוטכניקה ו-ICT
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: הלן עטרות – מנהלת אגף התקינה

Regards,
Danit Lavie
ICT & Electrotechnical standardization
Project Manager
The Standards Institution of Israel – Standardization Division
Tel: +972-3-7454047
Fax: +972-3

הערות

  1. מומלץ לקרוא בעיון את הטיוטה הציבורית.
  2. בקשות להבהרות בנוגע לטיוטה ולטופסי המשוב יש להפנות לרכזת הוועדה במכון התקנים

רכזת הוועדה דנית לביא סניקוב:
טל' 03-7454047

דוא"ל: danit.lavie@sii.org.il

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 05.07.2017