אנשים עם מוגבלות בישראל

שכיחות המוגבלות בישראל

  • בישראל חיים כ-1,603,500 אנשים עם מוגבלות.
  • אנשים עם מוגבלות מהווים כ-20% מן האוכלוסייה.
  • 25% מקרב האוכלוסייה הבוגרת (בני 20+) הם אנשים עם מוגבלות (כ-1,344,600 נפש).
  • 10% מקרב האוכלוסייה הבוגרת הם אנשים עם מוגבלות חמורה (כ-535,500 נפש).
  • 15% מקרב האוכלוסייה הבוגרת הם אנשים עם מוגבלות מתונה (כ-809,200 נפש).

שימוש במחשב ובאינטרנט

אנשים עם מוגבלות משתמשים פחות במחשב ובאינטרנט בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות: ממצאים אלה עקביים עם ממצאי מחקרים וסקרים שנערכו בשנים קודמות בתחום הנגישות לאינטרנט.

  • בגיל העבודה, 56% מן האנשים עם מוגבלות חמורה ו-67% מן האנשים עם מוגבלות מתונה השתמשו במחשב בשלושת החודשים האחרונים לעומת 84% מן האנשים ללא מוגבלות.
  • בקרב בני 65+, 21% מן האנשים עם מוגבלות חמורה ו-38% מן האנשים עם מוגבלות מתונה השתמשו במחשב בשלושת החודשים האחרונים לעומת 55% מן האנשים ללא מוגבלות.
  • אנשים עם מוגבלות דיווחו כי הם משתמשים פחות במחשב לשימושים שונים (חיפוש מידע, דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, צורכי עבודה, שירותי ממשלה, קניות, תשלומים), בפער של 15 נקודות אחוז לפחות, לעומת אנשים ללא מוגבלות.

 

לקריאת הדוח המלא בפורמט Word נגיש להורדה

 

עודכן בתאריך 29.12.2015 ע"י אילנה בניש