הקדמה לת"י 5568

הקדמה

בחודש מרץ 2013 פרסם מכון התקנים הישראלי את התקן הישראלי (ת"י 5568) להצגת תכנים נגישים באתרי אינטרנט שאימץ את הנחיות Wcag 2.0 (Web content accessibility guidelines) לרמה AA. . מסמך הנחיות Wcag 2.0 הינו מסמך הנחיות טכני המספק מידע כיצד יש להטמיע תכנים נגישים באתרי אינטרנט עבור אנשים עם מוגבלות.

הבהרות חשובות

 1. ת"י 5568 הינו תקן מחייב לעניין ביצוע הוראות תקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות (התשע"ג 2013) שנכנסו לתוקף ב 25.10.2015.
 2. הגרסה באנגלית של מסמך הנחיות Wcag 2.0 היא הגרסה הרשמית והמחייבת. ניתן להסתייע בגרסה המתורגמת לעברית המהווה מקור חשוב אך בכל מקרה של מחלוקת – תקבע הגרסה האנגלית.
 3. ת"י 5568 נמצא ברביזיה (כנהוג בתקנים המתעדכנים מעת לעת) והוא צפוי להתעדכן בעתיד הקרוב –בעמוד התקן באתר מכון התקנים.

הבהרה: כל עוד לא מופצת רביזיה לת"י 5568 יש לבצע את התאמות הנגישות בהתאם לת"י 5568 כפי שפורסם באתר מכון התקנים הישראלי.

מבנה מסמך הנחיות Wcag 2.0

 • החלק הראשון במסמך Wcag 2.0 כולל מידע אודות הגרסאות השונות של התקן וגרסאות זמינות בשפות שונות, מידע על קבוצת העבודה השותפה לכתיבת המסמך ומידע כללי נוסף.
 • החלק השני והמרכזי במסמך הנחיות Wcag 2.0 כולל את ההנחיות עצמם וקישורים המפנים להנחיות היישום.
 • החלק השלישי כולל הבהרות ונספחים נוספים לרבות מילון מונחים.

מילון מונחים

חשוב להכיר את מילון המונחים במסמך הנחיות Wcag 2.0 הכולל מונחים מקצועיים, הסברים והבהרות.

ארבע עקרונות מנחים בהנחיות Wcag 2.0

עיקרון 1 תפיסה

עיקרון 1 במסמך Wcag 2.0 מספק הנחיות כיצד יש לבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות חושית כגון לקות ראייה ועיוורון ולקות שמיעה וחרשות. בחלק זה יש הנחיות כיצד ליישם נגישות בתכני אינטרנט כך שאנשים עם מוגבלות בתפיסה יוכלו לקלוט אותם באמצעות טכנולוגיות סיוע ו/או אמצעי עזר.

כך למשל, ההנחיות הנוגעות לכתוביות מבהירות כיצד ניתן להטמיע כתוביות לסרטוני וידאו המוצגים באתרי אינטרנט. כמו כן, מתייחסות ההנחיות תחת עיקרון זה באופנויות ההנגשה של תכנים ויזואליים (לא טקסטואליים) עבור אנשים עם עיוורון הנעזרים בתוכנות קוראות מסך.

עיקרון 2 תפעוליות

תחת עיקרון 2 מצויים הנחיות העוסקות בתפעוליות תכנים באתרי אינטרנט באמצעות המקלדת. הנחיות אלו נועדו לסייע לאנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים לתפעל אתרי אינטרנט באמצעות מקשי קיצור במקלדת, באמצעות תחליפי עכבר ובאמצעות טכנולוגיות סיוע נוספות המסייעות בניווט.

ניווט באתרי אינטרנט באמצעות מקשי קיצור במקלדת מתייחס בעיקר לניווט באמצעות מקש ה Tab וה Shift+Tab , באמצעות מקשי החיצים ובאמצעות מקש ה Enter במקלדת.

חשוב מאוד ליצור דפי אינטרנט שבהם הניווט ברחבי הדף מתאפשר באמצעות מקלדת בלבד וללא צורך בשימוש בעכבר. אין לנעול תכנים באופן שלא יאפשר להתקדם קדימה או לחזור אחורה בניווט – מושג שנקרא מלכודת מקלדת.

עיקרון 3 נהירות

עיקרון 3 מתייחס להנחיות המיועדות ליצור תכנים בדפי אינטרנט שיהיו ברורים לאנשים עם מוגבלות – ובעיקר לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

עיקרון 4 תאימות

תחת עיקרון 4 מצויים הנחיות המתייחסות לתחביר תקין של דפי רשת, למתן שם תפקיד וערך לכל הרכיבים באתר ובאופן שיאפשר תאימות לדפדפנים ולטכנולוגיות סיוע.

שלוש רמות נגישות

כאמור, החלק המרכזי במסמך הנחיות Wcag 2.0 כולל את ההנחיות והקריטריונים לביצוע התאמות הנגישות בדפי אינטרנט. את הקריטריונים ניתן לחלק לשלוש רמות נגישות:

 • A היא רמת הנגישות הנמוכה ביותר
 • AA היא רמת הנגישות הבינונית (זו המקובלת במדינות רבות בעולם)
 • AAA היא רמת הנגישות הגבוהה ביותר.

בישראל, חובת ההנגשה באתרי אינטרנט היא לרמה AA ופירוש הדבר הוא שאתרי אינטרנט צריכים לעמוד הן בקריטריונים ברמה A והן בקריטריונים ברמה AA.

המלצות קריאת הקריטריונים

כל קריטריון מכיל קישורים להסברים אודות מונחים מקצועיים המופנים בעיקר למילון המונחים במסמך ההנחיות. מומלץ לעיין בהם במידת הצורך. מומלץ לפתוח קישורים אלו בלשונית חדשה או בחלון חדש, לעיין בהם ולחזור לקרוא את הקריטריון במסמך ההנחיות.

הסברים אודות הקריטריונים והנחיות ביצוע

בנוסף לקישורים המופיעים בגוף הקריטריונים, לצד כל קריטריון מופיעים שני קישורים חשובים – האחד מפנה להסבר על הקריטריון והשני מפנה למסמך המכיל את דרכי הביצוע. קישורים אלו מיועדים למפתחי אתרים בעיקר והם מהווים את הנחיות הביצוע הלכה למעשה בהתאם לסוג ואופי האתר.

מבנה דף הסבר של קריטריון

 • Intent of this Success Criterion
 • Specific Benefits of Success Criterion
 • Examples of Success Criterion
 • Related Resources
 • Techniques and Failures for Success Criterion
 • Sufficient Techniques
 • Additional Techniques (Advisory)
 • Common Failures for
 • Key Terms

על מנת לעמוד בדרישות המינימום יש לעיין בסעיף שנקרא Sufficient Techniques ובמידת הצורך מומלץ לפתוח את הקישורים המפנים לטכניקות יישום ספציפיות בלשוניות חדשות. ניתן לעיין בכל טכניקות היישום בקישור טכניקות ליישום הנחיות Wcag 2.0

קישורים משלימים

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 05.06.2017