המלצות לקריאה מודרכת של הנחיות WCAG 2.0

מסמך הנחיות WCAG 2.0 הוא מסמך מורכב המשלב קישורים רבים למקורות מידע שונים.

מבנה כללי

 • גרסאות: סעיף זה כולל קישורים לגרסאות קודמות ולגרסה העדכנית
 • עורכים: מידע על עורכי המסמך
 • תקציר קצר הכולל הסבר על המסמך
 • סטטוס המסמך
 • תוכן עניינים הכולל קישורים לעקרונות ולהנחיות אך לא לקריטריונים. בכדי להגיע לקריטריונים תחת כל הנחיה, יש להיכנס לקישור של ההנחיה הרלוונטית
 • נספחים למילון מונחים, תודות ומראי מקום
 • הקדמה המבהירה את מהות הנחיות WCAG 2.0 לרבות הסתייגויות ומגבלות
 • מסמכים משלימים ותומכים במסמך הנחיות WCAG 2.0
 • מונחים חשובים ב-WCAG 2.0 הכולל רשימה של שישה מונחים חשובים החשובים להבנת התקן ויישומו
 • העקרונות, הקווים המנחים והקריטריונים

קריאה מודרכת של העקרונות, הקווים המנחים והקריטריונים

 • תחת כל עיקרון מופיעים הנחיות כלליות.
 • כל הנחיה כוללת קריטריונים שהם למעשה החלק התקני במסמך הנחיות WCAG 2.0
 • כל קריטריון ממוספר, תוכן הטקסט של הקריטריון משלב מונחים המופיעים כקישור למיקום המתאים במילון המונחים
 • בסיום הקריטריון מופיעה בסוגריים רמת הנגישות של כל קריטריון.
 • הקריטריונים מאורגנים כך שקודם יופיעו קריטריונים ברמה A, לאחר מכן קריטריונים ברמה AA ולבסוף קריטריונים ברמה AAA.
 • בסמוך לכל קריטריון מופיעים שני קישורים חשובים – אחד מפנה לדפי הסבר והשני לטכניקות מספקות

קריאת דפי הסבר וטכניקות מספקות

הערה: חלק זה אינו מתורגם עדיין לעברית

דפי ההסבר לכל קריטריון כוללים

 • Intent of this Success Criterion: מטרת הקריטריון
 • Specific Benefits of Success Criterion: יתרונות ממוקדים ליישום מוצלח של הקריטריון
 • Examples of Success Criterion: דוגמאות ליישום מוצלח של הקריטריון
 • Related Resources: משאבי מידע קשורים
 • Techniques and Failures for Success Criterion
  • Sufficient Techniques: טכניקות מספקות ליישום הקריטריון. זהו למעשה החלק החשוב ביותר למפתחים, מעצבים ועורכי תוכן.
  • Additional Techniques (Advisory) : טכניקות נוספות מומלצות ליישום הקריטריון
  • Common Failures for: שגיאות נפוצות ליישום לא נכון של הקריטריון
 • Key Terms: מילות מפתח עבור תוכן העמוד

סעיף Sufficient Techniques: טכניקות מספקות ליישום הקריטריון

 • בחלק זה מופיעים טכניקות שונות ליישום הקריטריון האמור.
 • לטכניקות השונות יש מספור
 • הטכניקות השונות מקושרות לדף ההסבר הספציפי לאותה הטכניקה
 • כל דף הסבר של טכניקה מסוימת הוא חלק מסדרת טכניקות יישום של אותו תחום

דוגמה: שימוש בכותרות

שימוש בכותרות באופן שיהיו מזוהות על ידי טכנולוגיות מסייעות לנגישות הם אבן דרך מרכזית ביישום נגישות בדפי אינטרנט. אזכור כותרות מופיע במספר מקומות בקריטריונים בהנחיות WCAG 2.0.

דפי הסבר לטכניקות ממוקדות

הדוגמה של G130: Providing descriptive headings

עמוד הסבר של טכניקה ממוקדת מורכב מהסעיפים הבאים

 • Important Information about Techniques: הבהרות לעניין יישום טכניקות
 • Applicability: קריטריון להצלחה של הטכניקה הממוקדת
 • Description: תיאור של מטרת הטכניקה ולאיזה צרכים ומטרות היא משמשת לרבות צורכי נגישות של אנשים עם מוגבלות
 • Examples: דוגמאות הכוללות בין היתר דוגמאות קוד
 • Resources: משאבי מידע נוספים
 • Tests: מה בודקים
  • Procedure: הליך הבדיקה
  • Expected Results: תוצאות מצופות

חשוב להבהיר כי העדר מימוש של טכניקה זו אינה מעידה בהכרח כי טכניקה אחרת מקבילה לא ממומשת, אלא רק שהטכניקה הספציפית הזו לא ממומשת.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 22.06.2017