כתיבה על פי תקנים

שימוש בתקנים (סטנדרטים) ברשת נועד ליצור "שפה" משותפת לכל הדפדפנים והתקני הגלישה השונים. התקני גלישה הם, למשל, מחשבים ניידים, מחשבי כף-יד, טלפונים סלולריים, וגם אמצעים טכנולוגיים המשמשים אנשים עם מוגבלות, כגון קורא-מסך לעיוורים, תוכנת הגדלת מסך ללקויי ראייה וכדומה.

אתר שנכתב לפי התקנים מוצג באופן דומה בכל סוגי הדפדפנים. כתיבה לפי תקנים חוסכת, אם כן, במחיר הפיתוח, כיוון שאין צורך להתאים את האתר לכל דפדפן בנפרד.
לפני עשרים שנה, כשעדיין לא היו תקני רשת, כל מפתח שרצה להתאים את האתר שלו ליותר מדפדפן אחד היה צריך לעבוד עבודה כפולה. הימים האלו כבר מזמן מאחורינו, למרבה השמחה. כיום אנחנו יכולים לבנות את האתר לפי תקנים מוגדרים, וכך להבטיח תאימות לכל הדפדפנים.

תאימות לכל הדפדפנים אינה היתרון היחיד של כתיבה לפי תקנים. היתרונות הנוספים של כתיבה כזאת אינם משניים כלל וכלל.

  1. האתר יהיה נגיש יותר למנועי חיפוש ולכן יקבל דירוג גבוה יותר.
  2. האתר יהיה נגיש יותר לאנשים עם מוגבלות.

מדוע אתר תקני נגיש יותר למנועי חיפוש? מנועי חיפוש אינם בני-אדם שצופים באתר. מנועי החיפוש הם כמו עיוורים ברשת. הם רואים את המבנה הפנימי של האתר ואינם מודעים לאופן ההצגה של הדפדפן מבחינה חזותית. למנועי החיפוש יש מעין דפדפן פנימי משלהם, שבוחן בעיקר את התוכן ואת הקישורים. הדפדפן הפנימי הזה יודע לקרוא אתרים תקניים. הוא עלול לקרוא בצורה חלקית, או לא לקרוא כלל, אתרים שאינם תקניים.

מדוע אתר תקני נגיש יותר לאנשים עם מוגבלות? אנשים עם מוגבלות, כגון עיוורים, משתמשים בתוכנות מיוחדות שמאפשרות להם לקרוא את האתרים. הם לא משתמשים בדפדפנים הרגילים. הדפדפנים שלהם יכולים לקרוא רק את האתרים התקניים.

הנחיות נגישות רלוונטיות

הנחיה 4.1 תואם: יש לדאוג לתאימות מרַבּית ל"סוכני משתמש" קיימים ועתידיים, כולל טכנולוגיות מסייעות.

4.1.1 Parsing: בתכנים המיושמים ב-markup, לאלמנטים יש tag התחלה וסיום מלאים, הרכיבים מקוננים על פי המפרטים שלהם, הרכיבים אינם מכילים attributes כפולים, כל ה-IDs הם ייחודים, מלבד המקרים בהם המפרטים מאפשרים תכונות אלה. (רמה A)

טכניקות לעמידה בהנחיות הסטנדרטים

כדי לוודא עמידה בתקנים (סטנדרטים) עליכם להעביר את האתר תהליך וָלידַציה – בדקו את העמודים שלהם באמצעות שירותי הוולידציה החינמיים ברשת W3C Markup Validation Service בכל הנוגע לנגישות עליכם לעמוד לפחות בדרישות הבאות:

  • לכל האלמנטים tag התחלה וסוף.
  • אלמנטים מקוננים על פי הספציפיקציות שלהם.
  • לאלמנטים אין attributes כפולים.
  • כל ה IDs ייחודיים.
  • לכל המסמכים מוגדר Document Type Definition ראה: http://www.w3.org/QA/Tips/Doctype