פוטנציאל השוק של האוכלוסייה המבוגרת

בני גיל-הזהב של ימינו הם משתמשי מחשב ואינטרנט, שכן רובם התנסו בעבודה מול מחשב ואינטרנט במסגרת עבודתם. עכשיו, בגיל מבוגר, יש להם שני דברים שהופכים אותם ל"צרכני אינטרנט מכניסים" – זמן וכסף.

סקר IDEA-Group ב2004 העלה את התוצאות הבאות:

  • ההכנסה הנזילה הגבוהה ביותר בארצות-הברית נמצאת בידי אנשים מבוגרים, בעיקר בידי אנשים בגילאים 64–69.
  • אנשים מקבוצת הגיל 50–64 אחראים לחלק הגדול ביותר של רכישות באמצעות הרשת. שיעור הקונים באמצעות הרשת בקבוצת הגיל הזאת מגיע ל-25%.
  • בארצות-הברית, בני 65 ומעלה מהווים את קבוצת הגיל שגדלה בשיעור הגבוה ביותר. על-פי הצפי של מרשם האוכלוסין של ארה"ב (U.S. Census Bureau) קבוצת הגיל הזאת תכפיל את גודלה עד שנת 2050.

ככל שאנו מתבגרים חלה ירידה בראייה, בשמיעה, וכן ביכולות הפיזיות והקוגניטיביות. שיעור האנשים עם מוגבלות גדול באופן משמעותי בשכבות הגיל הגבוהות. השימוש בטכנולוגיה נגישה גדל אף הוא בהתאמה.

התפלגות אנשים עם מוגבלות
לפי גיל בארה"ב
טווח גילים שיעור אנשים עם מוגבלות
18–44 13.6%
45–64 30%
65–74 46%
75–84 64%

המסקנה מהנתונים האלה היא גידול משמעותי בשוק משתמשי האינטרנט שיש להם הכנסה נזילה גבוהה וצורך באתרים נגישים.

שיעור האוכלוסייה המבוגרת בישראל

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2007, בישראל חיים 1.3 מיליון אנשים בני 55 ומעלה, המהווים 18% מהאוכלוסייה.

שיעור האוכלוסייה המבוגרת בישראל
סה"כ 1,330,000 18.1%
טווח גיל מספר אנשים אחוז מהאוכלוסיה
55–64 630,000 8.4%
65–74 375,000 5.2%
75–84 250,000 3.5%
84+ 75,000 1%