פוטנציאל שוק של טכנולוגיה נגישה

לא כל סוגי המוגבלויות מקשות על השימוש במחשב. אדם עם נכות בגפיים התחתונות לא יתקשה להשתמש במחשב. הנתונים המובאים במאמר זה מתייחסים אך ורק למוגבלויות המקשות על השימוש במחשב ובאינטרנט או מונעות אותו כליל.

לפניכם נתוני מחקר שערכה חברת מיקרוסופט בשנת 2003. המחקר פורסם במאמר בשם The Market for Accessible Technology – The Wide .Range of Abilities and Its Impact on Computer Use
מטרת המחקר הייתה הערכת מספר האנשים שיכולים להפיק תועלת מטכנולוגיה נגישה. זאת, כדי להבין (בין היתר) את פוטנציאל השוק של האוכלוסייה הזאת. המחקר נעשה בארצות הברית בקרב אוכלוסייה בוגרת בגילאי עבודה (בין גיל 18 ל-64). המחקר זיהה אנשים שיש להם קשיים או לקויות פיזיות או קוגניטיביות המגבילות את התפקוד שלהם במשימות יומיומיות, וניסה לקבוע מי מהם יכול להפיק תועלת מטכנולוגיה נגישה.
תוצאות המחקר מצביעות על שלוש קבוצות, ערוכות על-פי רמת המוגבלות של האנשים הכלולים בהן ומידת הצורך שלהם בטכנולוגיה נגישה:

  • 37% אנשים ללא מוגבלוּת, שלא יפיקו תועלת מטכנולוגיה נגישה – לאנשים בקבוצה זו אין קושי בביצוע מטלות יומיומיות, או שיש להם קושי בביצוע שתי מטלות לכל היותר. אנשים מקבוצה זו אינם תופסים את עצמם כאנשים עם מוגבלוּת או עם קשיים.
  • 37% אנשים עם מוגבלות מתונה. סביר שיפיקו תועלת מטכנולוגיה נגישה – אנשים שיש להם קשיים או מוגבלוּת שאינם פוגמים ביכולתם לעבוד ולתפקד בחיי היומיום. לאנשים מקבוצה זו יש קושי בביצוע מטלה יומיומית אחת לפחות בתחום המוגבלוּת שלהם, בחלק מהזמן או ברובו. דוגמאות למוגבלוּת מתונה: לקות שמיעה קלה המקשה על שמיעת שיחות בחלק מהזמן אך לא בכולו; כאבים ביד, בזרועות או בפרק כף-היד המגבילים את יכולת הביצוע של פעולות מסוימות בחלק מהזמן אך לא תמיד. אנשים מקבוצה זו יפיקו תועלת מהתאמות נגישוּת בתוכנה, כגון הגדלת הגופן, הגברת עוצמת הקול במחשב, וכן אפשרות לשימוש במקלדת במקום בעכבר.
  • 25% אנשים עם מוגבלות קשה, שיפיקו תועלת מטכנולוגיה נגישה בסבירות גבוהה – אנשים עם מוגבלות הפוגעת ביכולתם לעבוד, אנשים המתקשים לבצע את כל המטלות בתחום המוגבלוּת שלהם, או את רובן. דוגמאות למוגבלות קשה: עיוורון, חירשות, כאבים בידיים המגבילים פעילות רוב הזמן, אנשים שיש להם לקות ראייה בלתי ניתנת לתיקון המקשה על ביצוע משימות הקשורות לראייה. אנשים אלה יפיקו תועלת מהתאמות נגישוּת בתוכנות, כפי שתואר לעיל, וכן משימוש בטכנולוגיה מסייעת (כגון קוראי-מסך ותוכנות לזיהוי דיבור).

מסקנה – 62% מהאנשים בגילאי עבודה (18-64) יכולים להפיק תועלת מטכנולוגיה נגישה. 37% בשל מוגבלות מתונה ו 25% בשל מוגבלות קשה.

סוג המוגבלות סבירות כלשהי סבירות גבוהה סך-הכול
ראייה 27.4 18.5 45.9
תנועה 31.7 12 43.7
שמיעה 32.0 4.3 36.3
קוגניציה (תפיסה, זיכרון) 29.7 3.8 33.5
דיבור 4.3 1.9 6.2