סרט הדרכה באנגלית: כלי פיתוח נגישים, אוקטובר 2009

מאת: Adobe TV