טיוטת הנחיות WCAG 2.1

הקדמה

הנחיות WCAG 2.0 פורסמו בשנת 2008 בגרסה הרשמית בשפה האנגלית  ותרגומים בשפות נוספות זמינות כולל השפה העברית. ההתפתחות הטכנולוגית הן בתחום שפות תכנות, פלטפורמות  לבניית אתרי אינטרנט ועריכת תכנים לרבות התפתחויות בתחום טכנולוגיות הסיוע מצריכות עדכון של  תקנים בכלל ותקנים בתחום הנגישות בפרט.

בתאריך ה 28 לפברואר 2017 פורסמה טיוטה ראשונית של הנחיות WCAG 2.1 ובטיוטה זו מוצעים שינויים משמעותיים לרבות הוספת הנחיות וקריטריונים חדשים בכל הרמות. חשוב לציין כי מדובר בטיוטה ציבורית והקריטריונים המוצעים הם בגדר המלצה בלבד ולא אושרו עדיין ע"י הוועדה. כמו כן חשוב להבהיר כי בישראל התקן הישראלי המחייב הוא ת"י 5568 אשר אימץ בשנת 2014 את הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA כך שאין שום חובה בישום הקריטריונים החדשים המוצעים בגרסת WCAG 2.1 בשלב זה.

יחד עם זאת, כשגרסה רשמית של הנחיות WCAG 2.1 תפורסם, תיבחן ועדת המומחים במכון התקנים את השלכות השינויים ואת המידה בה תהייה רביזיה לתקן הישראלי המחייב – כאמור ת"י 5568.

זיהוי קריטריונים חדשים

תחת כל קריטריון מוצגת הבהרה בזו הלשון (עם הקישורים הרלוונטיים):

This is a proposed Success Criterion that has not yet been formally approved by the Working Group. Discussion of the issue is available in Issue XX and Pull Request ZZZ. To file comments on this proposal, please raise new issues for each discrete comment in GitHub.

על מנת להרחיב את הקריאה בקריטריון מוצע, יש להיכנס לקישור שנקרא Discussion of the issue is available in Issue XX. בעמוד זה שם מפרסם ההצעה, הקריטריון המוצע, רמת הנגישות המוצעת,, הסברים, הבהרות, הסתייגויות, סייגים ותגובות במידה ויש.

שני סוגים עיקריים של קריטריונים

  1. קריטריונים המספקים הנחיות חדשות לביצוע כגון הקריטריון המוצע 1.3.4 העוסק בהתאמת האתר לסוגים שונים של מוגבלויות קוגניטיביות.
  2. קריטריונים המנחים מפתחים להימנע מיישום טכניקות שיפגעו בטכנולוגיות סיוע מסוימות. לדוגמה הקריטריון המוצע 2.6.1 המנחה מפתחים מהימנעות ממצב בו תפעול ממשק המשתמש באתר יהיה תלוי בהתקן חישה חיצוני בלבד (כגון שימוש בקורא כרטיסים אלקטרוניים לסוגיהם המאפשרים שימוש באתר כולו או חלקו רק עם הכנסת הכרטיס)

מידע נוסף יתעדכן במדור זה בהמשך.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 17.05.2017