בדיקת תחביר תקין

תוסף הbookmarklet  פותח ע"י Paciello Group שהוא ארגון מומחה בתחום הנגישות לאינטרנט. השירות מאפשר לבצע בדיקת נגישות לקריטריון 4.1.1 – תחביר תקין.

4.1.1 תחביר תקין ( Parsing )

תחביר תקין ( Parsing ): בתוכן המופק באמצעות שפת סימני עריכה (markup language) יהיו לכל הרכיבים תגיות פתיחה וסיום בשלמותן. קינון הרכיבים יהיה לפי הוראות השימוש בהם. הרכיבים לא יכללו תכונות כפולות (duplicate attributes). כל סימני הזיהוי (ID) יהיו ייחודיים. חריגה מהכללים האלה אפשרית אך ורק אם הוראות השימוש ברכיב מתירות זאת (רמה A)

הערה: תגיות פתיחה וסיום שחסר בהן תו הכרחי, למשל סוגר זוויתי (<), מרכאות (") המקיפות ערך של תכונה וכדומה, לא ייחשבו כתגיות המופיעות בשלמותן.

שלבים לביצוע הבדיקה

  1. שמירת סימניה ל WCAG parsing only
  2. פתיחת האתר W3C Nu Markup Validation Service
  3. הזנת כתובת האתר המיועד לבדיקה בשדה החיפוש ולחיצה על כפתור הבדיקה. בסיום הבדיקה יתקבל דוח מפורט של שגיאות קוד באתר
  4. הרצת סימניית ה BookmarklitWCAG parsing only. עם הרצת סימניה זו ירוכזו כל שגיאות התחביר  שעשויות להיות להם השפעה על נגישות.
  5. מכאן, ניתן להעתיק את הדוח ולייצא אותו לגורמים הרלוונטיים

מידע נוסף בנושא שגיאות תחביר והשלכותיהן על נגישות ניתן למצוא במאמר WCAG 2.0 Parsing Criterion is a PITA

עודכן על ידי אילנה בניש בתאריך 05.05.2017