AInspector Sidebar

תוסף לדפדפן Mozilla Firefox שפותח על ידי קבוצת אנשי IT במחלקה לסיוע ותמיכה בסטודנטים עם מוגבלות באוניברסיטת אלינוי.

הכלי מסייע בהערכת נגישות של דפי אינטרנט בהתאם להנחיות Wcag 2.0 לרמה AA , קבוצת המשימה OpenAjax Alliance Accessibility ולרכיבי ARIA

תפעול ראשוני

  • לאחר התקנת התוסף ניתן לגשת לכלי מתפריט   כלים, בחירה בתת התפריט כלי פיתוח ושם ב Inspector. יוצג חלון ניתוח הרכיבים בעמוד הנבדק. ניתן לסמן רכיב ולקבל אודותיו את המידע הנדרש.
  • אם מעוניינים בניתוח רכיב ספציפי באתר – ניתן ללחוץ עליו קליק ימני ולבחור ב"חקירת אלמנט". ייפתח חלון ה Inspector שיציג ניתוח מקיף אודות הרכיב.
  • דרך נוספת לניתוח רמת הנגישות באתר היא על ידי פתיחת תפריט הכלים בדפדפן Mozilla Firefox ובחירה ב Inspector. בצד שמאל או ימין (תלוי בשפת ממשק הדפדפן) יוצג סרגל ה Inspector. ניתן לצפות בסיכום התוצאות או לבחור ב View על מנת לבחור ברכיבים מובחנים על מנת לקבל ניתוח ממוקד יותר. דרך זו מתאימה יותר לאנשים שלא בקיאים בקריאת קוד מקור ומעוניינים לקבל מידע מילולי יותר ופשוט יותר ביחס לרכיבים באתר.

ניתן להדגיש את תוצאות הבדיקה ולקבל מידע אודות הדרישות ב Wcag 2.0, מידע אודות טכניקות יישום. וקישורים רלוונטיים נוספים.

קישורים משלימים

 

עודכן בתאריך 05.06.2016 ע"י אילנה בניש