HeadingsMap

תוסף לדפדפן Mozilla Firefox המאפשר לבדוק  תקינות מבנה היררכי של תגי כותרת H בדפי אינטרנט. התוסף מציג את הכותרות בעמוד הנבדק ואת הרמה ההיררכית  שלהן בכדי לסייע בבדיקת מבנה היררכי סדור.

קישור לעמוד התוסף

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 07.10.2016