WAVE Toolbar

מטרת הכלי היא לסייע למפתחים להנגיש אתרי אינטרנט. יתרונו של הכלי הוא שניתן לבצע בדיקת נגישות בזמן פיתוח האתר ולבצע תיקונים באופן מידי בסביבת הפיתוח. הכלי מסייע למפתחי אתרים ובודקי נגישות לזהות אילו רכיבים עשויים להיות לא נגישם לטכנולוגיות הסיוע ולמשתמשי מקלדת.

את בדיקות הנגישות ניתן לבצע בשלוש דרכים – האחד, על ידי הזנת כתובת ה URL של העמוד הנבדק בשדה להזנת כתובת ה URL הממוקמת בחלק התחתון של העמוד באתר WebAim.

WAVE Toolbar שדה קלט להזנת כתובת URL לבדיקה

בדיקה באמצעות תוסף ל Google Chrome

הדרך השנייה לבצע בדיקות נגישות עם Wave היא על ידי התקנת תוסף חיצוני לדפדפן Google Chrome הניתן להתקנה ללא תשלום מחנות היישומים של Chrome לדפדפן.

בדיקת עמודי ווב באופן מידי Wave this page

הדרך השלישית לבצע בדיקות נגישות עם Wave היא על ידי לחיצה על סימניה שנקראת Wave this page.

תכונה מעניינת שהוסיפו WebAIM לכלי WAVE Toolbar היא הוספת קישור למועדפים שבחירה בו תבצע את בדיקת הנגישות בעמוד ספציפי בו אתם נמצאים – ללא צורך בכניסה לאתר WebAIM או בהתקנת תוסף חיצוני.

ניתן להוסיף את הקישור javascript:void(window.open('http://wave.webaim.org/report?url='+escape(window.location))) לספריית המועדפים אל סרגל המועדפים המוצג וללחוץ עליו בכל פעם שמעוניינים לבצע בדיקת נגישות

בכל דרך בה בוחרים לאחר ביצוע הבדיקה יופיע דף האינטרנט כשעליו פזורים אייקונים שונים משלושה סוגים המיוצגים בצבעים שונים

  1. Errors: מציין את הטעויות הקריטיות באתר בעמוד הנבדק
  2. Alerts: התראות על בעיות נגישות פוטנציאליות בעמוד הנבדק
  3. features: מציין רכיבי נגישות בעמוד הנבדק

דוגמה לעמוד תוצאות לאחר סריקה עם WaveToolbar

דוגמה לעמוד תוצאות לאחר סריקת דף הבית של אתר נגיש עם WaveToolbar

בצד שמאל ניתן לראות את מספר התוצאות שהציג Wave Toolbar לאחר שסרק את עמוד הבית של אתר נגיש. מכאן יכולים מפתחי האתר לסרוק את תוצאות הערכת Wave Toolbar ולבצע את התאמות הנגישות הנדרשות.

סקירת תוצאות הבדיקה

ניתן לסקור את תוצאות הבדיקות על ידי סקירת הלשוניות בפאנל התוצאות. החלון הראשי של תוצאות החיפוש מציג סיכום של מספר הטעויות, הרכיבים וההתראות בעמוד.

לחיצה על כל אייקון בעמוד תציג את השם המיצג של האייקון הכולל מידע על הרכיב בעמוד אותו הוא מייצג. לדוגמה, אם מדובר בתמונה עם טקסט חלופי – יוצג אייקון המציין כי לתמונה יש טקסט חלופי. דוגמה נוספת – אם שדה קלט אינו כולל Label תוצג הודעה המעידה שלרכיב זה אין Label.

לחיצה על כל אייקון, תציג מידע נרחב אודות הרכיב בהקשר של נגישות בצד שמאל – באזור פאנל התוצאות. באופן זה ניתן ללמוד יותר בהרחבה על סוג הרכיב והשלכותיו לעניין נגישות.

אייקונים אדומים לטיפול מידי

תוצאות הבדיקה המסומנים באייקונים אדומים מעידים בדרך כלל על בעיות הנגישות הקשות ביותר בהם מומלץ לטפל באופן מיידי. בעיות נגישות אלו מתייחסים בדרך כלל להעדר טקסט חלופי לתמונות, להעדר תוויות לשדות קלט ולכפתורים, להעדר שפת מסמך ועוד.

אייקונים צהובים

האייקונים הצהובים מעידים על כך שייתכן והרכיבים עשויים לגרום לבעיות נגישות עבור חלק מהמשתמשים. חשוב לסקור את ההתראות ולעבור אחר אייקונים הקשורים ל Event Handlers הגורמים בדרך כלל לבעיות נגישות למשתמשי מקלדת.

חשוב להבהיר כי לא כל ההתראות המסומנות בצהוב גורמות לבעיות נגישות. לדוגמה האייקון שנקרא Unlabeled form element with title מציין שלשדה הקלט אין Label אבל יש לו Title ופירוש הדבר שהוא יעבוד עם מרבית קוראי המסך הנפוצים בשימוש.

אייקונים בשאר הצבעים

מציינים בדרך כלל רכיבי נגישות כגון תגיות כותרת h, רכיבי HTML5 ו ARIA.

הבהרות למשתמשי דפדפן Firefox

סרגל הכלים Wave Toolbar אינו מתעדכן עוד עבור דפדפן Firefox. המעוניינים לעבוד עם התוסף בדפדפן – ניתן לבצע זאת רק ב Google Chrome. העדכונים החדשים של Wave Toolbar מאפשרים לסקור רכיבי ARIA ותכונות נוספות..

יחד עם זאת חשוב לזכור כי בדיקה מכל דפדפן באמצעות טעינת כתובת ה URL של העמוד הנבדק מתוך דף הבית או דרך הקישור המבצע בדיקה מידית – ייתן את אותם התוצאות על עמוד נתון בכל הדפדפנים.

קישורים

 

עודכן בתאריך 14.01.2012 ע"י אילנה בניש