יישום Wcag 2.0 במסמכים דיגיטליים

מאי 2020

יצא לאור התקן הישראלי ת"י 5568 חלק 2: קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים. ניתן להורידו באתר מכון התקנים הישראלי .

הסברים טכניים למימוש הקריטריונים

 

אזור זה יתעדכן מעת לעת עם הצטברות הידע ודיווחי משתמשי טכנולוגיות מסייעות לרבות משתמשי תוכנות קוראות מסך שהסכימו לתרום לתהליך בניית המסמך מתוך מחויבות חברתית  ליישום נגישות במסמכים דיגיטליים.