עיקרון 1: תפיסה – יש להציג את המידע ואת המרכיבים של מנשק־המשתמש כך שהמשתמשים יוכלו לתפוס (לקלוט) אותם בחושיהם.