הנחיה 1.2 מדיה מבוססת זמן

הנחיה 1.2 מדיה מבוססת־זמן: יש לספק חלופות למדיה מבוססת־זמן.

הסבר על הנחיה 1.2

הרעיון בהנחיה 1.2 היא לספק חלופה טקסטואלית למדיה תלוית זמן הכוללת קובצי שמע וסרטוני וידאו. ניתן ליישם את חלק מהקריטריונים תחת הנחיה זו בפלטפורמות ליצירת מסמכים דיגיטליים.

תמלול (רמה A)

קריטריון 1.2.1 שמע־בלבד, וידאו־בלבד (מוקלט מראש): האמור להלן יתקיים לגבי קטעים מוקלטים מראש של שמע־בלבד או וידאו־בלבד, למעט שמע או וידאו המשמשים כמדיה חלופית לטקסט ומסומנים כך באופן ברור ( (רמה A)

 • שמע־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, כך שתעביר את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע השמע־בלבד המוקלט מראש.
 • וידאו־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או פס־קול, כך שיעבירו את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע הווידאו־בלבד המוקלט מראש.

איך לבצע את 1.2.1 הסבר על 1.2.1

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

 • כשמדובר בשמע או וידאו מוקלט מראש, הכוונה היא להוספת תמלול שיהווה חלופה טקסטואלית מקבילה עבור אנשים המתקשים בשמיעה.
 • בפלטפורמות של מסמכים דיגיטליים ניתן לשלב מדיה מוקלטת מראש. ניתן להטמיע קובצי שמע וסרטוני וידאו ולהם ניתן להוסיף תמלול בגוף המסמך.
 • בנוסף לכך, ניתן לספק חלופה טקסטואלית לאובייקט השמע או הווידאו בדומה להוספת טקסט חלופי לתמונות ב Microsoft Word וב Adobe Acrobat DC Pro.

מקורות מידע

כתוביות (רמה A)

קריטריון 1.2.2 כתוביות (הקלטה מראש): יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל תוכן שמע מוקלט מראש, למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור (רמה A)

בת"י 5568 הועבר לרמה AA

איך לבצע את 1.2.2 הסבר על 1.2.2

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

 • קריטריון זה מבהיר כי יש לספק כתוביות למדיה מסונכרנת. הכוונה היא לווידאו.
 • באופן עקרוני, בשתי הפלטפורמות ניתן להטמיע כתוביות לקובצי ווידאו באמצעות יישומים חיצוניים המאפשרים הוספת כתוביות. כלומר, הפלטפורמות ליצירה ועריכה של מסמכים דיגיטליים אינם תומכים באופן ישיר בהוספת כתוביות. חלק מהכלים הם כלים חינמיים וחלק הם כלים בתשלום.
 • במידה והווידאו נמצא ב YouTube ניתן להוסיף כתוביות ולשמור את קובץ הווידאו ורק לאחר מכן להוסיפו למסמך Microsoft Word או Adobe PDF.
 • עבור Microsoft PowerPoint פותח תוסף ע"י Microsoft המאפשר להוסיף כתוביות לקטעי ווידאו שהוספו למצגת. את קובץ הווידאו עם הכתוביות ניתן לשמור בנפרד כקובץ ווידאו עצמאי אותו ניתן להטמיע הן במסמכי Microsoft Word והן במסמכי Adobe PDF.

מקורות מידע

תיאור בשמע (רמה A)

תיאור בשמע משמש אנשים עם לקות ראייה או עיוורון לתיאור התרחשויות שהבנתם מצריכה ראייה תקינה.

קריטריון 1.2.3 תיאור בשמע או חלופה למדיה (הקלטה מראש): למדיה מסונכרנת יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או תיאור בשמע של תוכני הווידאו המוקלטים מראש, למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור (רמה A)

בת"י 5568 הועבר לרמה AA

איך לבצע את 1.2.3 הסבר על 1.2.3

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

 • תיאור בשמע מיועד למצבים בהם ישנן התרחשויות חזותיות לא מילוליות. תיאור בשמע לא יינתן במצבים בהם קיים דיבור.
 • לא ניתן להטמיע תיאור בשמע ישירות בפלטפורמות ליצירת מסמכים דיגיטליים.

כתוביות ותיאור בשמע בשידור חי ברמה AA

קריטריון 1.2.4 כתוביות (שידור חי): יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל שידור חי של תוכן בשמע (רמה AA)

איך לבצע את 1.2.4 הסבר על 1.2.4

קריטריון 1.2.5 תיאור בשמע (הקלטה מראש): יש לספק תיאור בשמע, במדיה מסונכרנת, לכל תוכני הווידאו המוקלטים מראש (רמה AA)

איך לבצע את 1.2.5 הסבר על 1.2.5

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

הסבירות שמדיה מסונכרנת בשידור חי תועבר באמצעות פלטפורמות ליצירה ועריכה של מסמכים דיגיטליים היא אפסית למדי. ווידאו בשידור חי מועבר באמצעות אתרי אינטרנט ולפיכך, קריטריון 1.2.4 וקריטריון 1.2.5 אינם רלוונטיים במקרה זה.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 13.05.2016