הנחיה 1.3 גמישות:

הנחיה 1.3 גמישות:  יש ליצור תכנים הניתנים להצגה בדרכים שונות, למשל, בפריסה פשוטה יותר, בלי איבוד מידע או מבנה

קישור להנחיה 1.3 במסמך Wcag 2.0

הסבר על 1.3

הנחיה זו מציגה קריטריונים שעמידה בהם תבטיח שיותר אנשים עם מוגבלויות שונות יוכלו לצרוך תוכן ו/או לבצע פעולות ובאופן שישמור על מבנה מנשק המשתמש לרבות צורתו ועיצובו. באופן כללי  הקריטריונים תחת הנחייה זו אומרים שכל  תוכן המוצג  למשתמש  עם מוגבלות שראייתו תקינה יהיו ניתנים לזיהוי גם על ידי תוכנה – כגון תפעול במקשי קיצור במקלדת אם ובלי תוכנה קוראת מסך.

קריטריון 1.3.1  מידע וקשרים: מידע, מבנה וקשרים המועברים למשתמש באמצעות עיצוב יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה או שיהיו זמינים כטקסט (למשל: שימוש באלמנט H1 לתיוג כותרת, ולא רק שימוש ב-CSS בכדי לעצב את הטקסט שיראה ככותרת. כך, גם ללא CSS ניתן יהיה לזהות כי מדובר בכותרת (רמה A)

איך לבצע את 1.3.1 הסבר על 1.3.1

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

את קריטריון 1.3.1 ניתן ליישם בכלי Adobe ו Microsoft בתכונות המובנות בכלים אלו. כך למשל ניתן להגדיר כותרות h ברמות היררכיות שונות נוסף על העיצוב שלהן. דוגמה נוספת ליישום קריטריון זה היא היכולת של Microsoft ו Adobe לייצר מסמכים הכתובים  בפריסה ובמבנה פשוטים.

מקורות מידע

קריטריון1.3.2  סדר בעל משמעות: במקרה שבו סדר הצגת התוכן משפיע על משמעותו, סדר הקריאה הנכון יהיה ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה (רמה A) איך לבצע את 1.3.2 הסבר על 1.3.2

שתי דוגמאות  ל"סדר בעל משמעות":

  • שילוב משפט באנגלית, או מילים באנגלית המופרדות בפסיק בתוך טקסט עברי.
  • טבלה המשמשת לעיצוב שבה האלמנטים נמצאים באותה עמודה אך בשורות שונות (שימו לב כי מומלץ להשתמש בטבלאות לשם הצגת תוכן טבלאי, ולא לשם עיצוב מראה הדף).

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

קריטריון זה ניתן ליישום  בשתי הפלטפורמות ליצירת מסמכים דיגיטליים. שתי דוגמאות:

  • כאשר יוצרים מסמך בו למבנה הכותרות יש חשיבות לעניין הבנת מבנה המסמך והקשרים בין חלקיו השונים – חשוב להגדיר את הכותרות כתגי כותרת h ע"י שימוש בסגנונות עיצוב ב Microsoft Word וע"י הוספת תגים ב Adobe.
  • תוכן מסוג טקסט, רשימות ממוספרות ורשימות תבליטים לא אמורים להופיע בטבלאות. במידה ויש צורך להציג את התוכן במבנה של מספר עמודות יש להשתמש בעיצוב טורים ולא בעיצוב טבלאות.

מקורות מידע

קריטריון 1.3.3  מאפיינים חושיים: הדרכה בהבנת תוכן ובהפעלתו לא תסתמך רק על המאפיינים החושיים של מרכיבים, כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל  (רמה A) איך לבצע את 1.3.3 הסבר על 1.3.3

הערה: לדרישות בעניין צבע, ראו הנחיה 1.4.

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

יישום קריטריון זה במסמכים דיגיטליים מתבטא בקריאה והבהרה ליוצרי ועורכי תוכן לא לייצר תכנים שהבנתם תתבסס על ראייה בלבד או על שמיעה בלבד. כלומר, אין לספק הנחיות לביצוע פעולות באמצעות צורות או צליל בלבד.

דוגמאות

  • מלא את הפרטים בשדות המסומנים באדום
  • האזן לקובץ השמע וענה על השאלות שבסוף הקובץ
  • הוראות ביצוע להרכבת השולחן מוצגות בתמונה שלפניך

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 17.05.2016