הנחיה 1.4: הבחנה

הנחיה 1.4 הבחנה: יש להקל על המשתמשים לראות את התוכן ולשמוע אותו, בכלל זה הפרדת החזית מהרקע .

הסבר על 1.4

קישור להנחיה 1.4 במסמך Wcag 2.0

הקריטריונים תחת הנחיה 1.4 עוסקים בהיבטים שונים של עיצוב כאשר הקו המנחה הוא לאפשר למשתמשים להבחין טוב יותר ברכיבי ממשק המשתמש באתרי אינטרנט והדבר נכון גם במסמכים דיגיטליים, באפליקציות סלולר ובממשקי משתמש נוספים.

קריטריון1.4.1 שימוש בצבע: צבע לא ישמש אמצעי חזותי יחידי להעברת מידע, סימון פעולה, בקשת תגובה, או הבלטת עצם חזותי (רמה A) איך לבצע את 1.4.1 הסבר על 1.4.1

הערה: קריטריון זה מתייחס באופן ספציפי לתפיסה של צבעים. אופני תפיסה אחרים, כגון גישה של תוכנה לצבע וסוגיות אחרות של קידוד תצוגה חזותית כלולים בהנחיה 1.3.

איך לבצע את 1.4.1 הסבר על 1.4.1

קריטריון זה מבהיר כי אין להשתמש בצבע כאמצעי חזותי יחידי

 • להעברת מידע
 • ו/או ביצוע פעולה
 • ו/או קבלת תגובה
 • ו/או הדגשת אובייקט חזותי.

דוגמאות

 • אין להשתמש בחיצים בצבעים שונים בלבד בכדי לכוון את המשתמש לביצוע פעולה. יש להוסיף מידע טקסטואלי שיסביר את התהליך.
 • אין להנחות משתמשים לבצע פעולה ע"י בחירה או לחיצה על אובייקט מסוים. לדוגמה, לחץ על החץ הירוק בכדי להמשיך לשלב הבא.

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

קריטריון זה מהווה הנחיה ליוצרי ועורכי תוכן לא ליצור תכנים שבהם צבע הוא המאפיין היחידי להעברת מידע, הדגשתו או ביצוע פעולה באמצעותו.

קריטריון 1.4.2 שליטה בשמע: במקרה שבו קטע שמע מתנגן באופן אוטומטי למשך יותר מ־3 שניות, יהיה מנגנון המאפשר לעצור את הנגינה או להפסיק אותה כליל, או מנגנון לשליטה בעוצמת השמע בלי תלות בעוצמת השמע הכללית במערכת (רמה A) איך לבצע את 1.4.2 הסבר על 1.4.2

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

איך לבצע את 1.4.2 הסבר על 1.4.2

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

יישום ב Microsoft Word

המלצות אלה ישמים גם ב Microsoft Excel ועשויים להיות ישמים גם ביישומים נוספים של Microsoft Office אחרים

הסיכוי ליצור מסמך שבעת פתיחתו יתנגן קטע שמע באופן אוטומטי במשך יותר משלוש שניות אינו סביר בשימושים יומיומיים נפוצים. ייתכן וניתן לייצר תוכן שכזה באמצעות פקודות מאקרו או באמצעים תכנותנים אחרים שאינם חלק מ Microsoft Word.

יישום ב Microsoft PowerPoint

דווקא ב Microsoft PowerPoint כן ניתן לייצר שקפים הכוללים קטעי שמע ו/או וידאו מתנגנים אוטומטית גם למשך יותר משלוש שניות. כמו כן ניתן לייצר מעברי שקפים הכוללים שימוש בסאונד שיכול גם הוא לעבור את הטווח של 3 שניות.

היכולת של המשתמש לעצור את קטע השמע או הווידאו המתנגנים אוטומטית אפשרית בחלק מהמקרים ובחלק לא. כך לדוגמה, אם מצגת נשמרה בפורמט PPSX ניסיון להפסיק את קטע השמע או הווידאו המתנגנים אוטומטית תגרום ליציאה מהמצגת. ייתכן וניתן לייצר מנגנון שיאפשר להפסיק אודיו או ווידאו מתנגן אוטומטית באמצעות פקדים שיהיו ניתנים לשליטה באמצעות המקלדת ובאמצעות תוכנות קוראות מסך – אך לא ידוע בוודאות שתמיכה כזו קיימת עבור כל טכנולוגיות הסיוע לרבות תוכנות קוראות מסך ובכל התנאים הקשורים בין היתר לגרסאות שונות.

כמה המלצות לשימוש בשמע ווידאו במצגות

 • ככל שהדבר אפשרי, במקרה שהמצגת כוללת סרטוני וידאו או קטעי שמע, יש להציג בשקף קודם תוכן טקסטואלי שיבהיר למשתמש כי בשקף הבא יוצג קטע וידאו או קובץ שמע
 • במקרה שהמצגת משמשת להצגת אוסף תמונות המלוות בשמע – מומלץ לספק חלופה אחרת כגון בקובץ Microsoft Wordשבו יתוארו הפעילויות ו/או תיאורי התמונות המופיעים במצגת. מומלץ לא להכין מצגות מסוג זה כשמדובר בתיאור שירות ציבורי או חלק משירות ציבורי מהותי.

הבהרה: ניתן להוסיף כתוביות לסרטוני וידאו המוטבעים ב Microsoft PowerPoint וביישומי Office אחרים לרבות בכלי Adobe Acrobat .

קריטריון 1.4.3 ניגוד (מינימום): הצגה חזותית של טקסט ושל תמונות טקסט תקיים יחס־ניגוד של 4.5:1 לפחות, למעט במקרים הבאים (רמה AA) איך לבצע את 1.4.3 הסבר על 1.4.3

 • טקסט גדול: טקסט בקנה־מידה גדול ותמונות של טקסט כזה יקיימו יחס ניגוד של 3:1 לפחות.
 • טקסט מקרי: אין דרישה לגבי הניגוד במקרה של טקסט, או תמונה של טקסט, שהם מרכיב של מנשק משתמש בלתי פעיל, או שהם קישוט בלבד, או שאינם מוצגים לאף אחד, או שהם חלק מתמונה הכוללת תוכן חזותי אחר בעל חשיבות.
 • סמלילים:: אין דרישה ליחס־ניגוד מינימלי במקרה שהטקסט הוא חלק מסמליל או מעיצוב של שם־מותג.

איך לבצע את 1.4.3 הסבר על 1.4.3

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

קריטריון זה ניתן ליישום בכלי Microsoft Office ו Adobe ללא קושי – רק לבחור בצבעים הנכונים בהתאם לדרישות של יחס ניגוד.

הבהרות לעניין עמידה ביחס ניגוד כנדרש בקריטריון 1.4.3 ברמה AA

 • היחס בין צבע טקסט לצבע רקע יעמוד על 1:4.5
 • היחס בין צבע טקסט קישור לצבע הרקע יעמוד על 1:4.5
 • היחס בין צבע טקסט קישור לצבע טקסט של גוף הטקסט יעמוד על 1:3

מקורות מידע

 

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 2005.2016