הנחיה 1.1 חלופה טקסטואלית

הנחיה 1.1 חלופה טקסטואלית: יש לספק חלופות טקסטואליות לכל תוכן שאינו טקסט, באופן שיאפשר את המרתן לצורות אחרות שאנשים נזקקים להן, כגון כתב גדול, כתב ברייל, דיבור, סמלים או שפה פשוטה יותר.

קישור להנחיה 1.1 במסמך הנחיות Wcag 2.0

הסבר על הנחיה 1.1

קריטריון 1.1.1 תוכן שאינו טקסטואלי: לכל תוכן שאינו טקסט המוצג למשתמש, תהיה חלופה טקסטואלית שתשמש לאותן מטרות, למעט המקרים המפורטים להלן (רמה A).

איך לבצע את 1.1.1 הסבר על 1.1.1

  • פקדים, קלט: אם תוכן שאינו טקסט הוא פקד (למשל, שדות הזנה בטופס), או מקבל קלט מהמשתמש, יהיה לו שם המתאר את תכליתו (ראו הנחיה 4.1 לדרישות נוספות בעניין פקדים ותוכן המקבל קלט מן המשתמש).
  • מדיה מבוססת־זמן: אם תוכן שאינו טקסט הוא מדיה מבוססת־זמן (כגון וידאו או שמע), תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן (ראו הנחיה 1.2 לדרישות נוספות בעניין מדיה).
  • מבחן: אם תוכן שאינו טקסט משמש למבחן או לתרגיל, והצגתו כטקסט סותרת את תכליתו, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
  • חוויה חושית: אם תוכן שאינו טקסט נועד בעיקר ליצור חוויה חושית מסוימת, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
  • CAPTCHA: אם מטרתו של תוכן שאינו טקסט לוודא שהניגש לתוכן הוא אדם ולא מחשב, יש לספק חלופה טקסטואלית שתזהה את התוכן ותתאר את תכליתו, בנוסף לצורות חלופיות של CAPTCHA המכוונות לתפיסה בחושים אחרים, ומתאימות למוגבלויות שונות.
  • קישוט, עיצוב, תוכן בלתי נראה: אם תוכן שאינו טקסט הוא קישוט בלבד, או אם הוא משמש אך ורק לעיצוב חזותי, או אם הוא אינו מוצג למשתמש, הוא ימומש באופן המאפשר לטכנולוגיה מסייעת להתעלם ממנו.

איך לבצע את 1.1.1 הסבר על 1.1.1

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

הקריטריון ניתן ליישום הן ב Microsoft Office ב Word, Excel, PowerPoint , Microsoft Outlook. כמו כן ניתן ליישום גם ב Adobe Acrobat DC Pro.

מקורות מידע

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 12.05.2016