עיקרון 2 תפעוליות: המרכיבים של מנשק המשתמש והניווט צריכים להיות ניתנים לתפעול