הנחיה 2.4 ניווט נוח

הנחיה 2.4 ניווט נוח: יש לספק למשתמשים אמצעים שיעזרו להם בניווט, באיתור תכנים ובזיהוי מקום הימצאם באתר.

הסבר על הנחיה 2.4

קישור להנחיה 2.4 בהנחיות Wcag 2.0

קריטריון 2.4.1 עקיפת קטעים חוזרים: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעקוף קטעי תוכן שחוזרים שוב ושוב בדפי רשת רבים באתר (רמה A)

איך לבצע את 2.4.1 הסבר על 2.4.1

הרעיון המרכזי בקריטריון זה הוא מתן אפשרות לדלג על מנגנונים קבועים כך שאנשים הנעזרים במקשי מקלדת בלבד לצורך ניווט בדפי אינטרנט יוכלו להגיע לתוכן הראשי בעמוד מבלי שיצטרכו לעבור שוב ושוב על כל המנגנונים הקבועים באתר.

יישום קריטריון 2.4.1 ב Microsoft Word ו Adobe

ב Microsoft Word וב Adobe Reader המנגנונים הקבועים יהיו סרגלי הכלים העליונים, התחתונים והצדדיים. מערכות ההפעלה ומרבית תוכנות לסיוע בנגישות מאפשרים לעבור בין המנגנונים השונים הקבועים בפלטפורמות ליצירה, עריכה וקריאת מסמכים דיגיטליים באמצעות מקשי קיצור במקלדת. בנוסף לכך, שימוש בתגי כותרת h יסייע בניווט בחלקים השונים בתוכן המרכזי שהוא למעשה המסמך.

קריטריון2.4.2 כותרת לכל דף: יש לתת לדפי רשת כותרות שיתארו את נושא הדף או את תכליתו (רמה A)

איך לבצע את 2.4.2 הסבר על 2.4.2

הרעיון בקריטריון זה הוא שלכל עמוד באתר אינטרנט הכולל עשרות, מאות או אלפי עמודים שבהם תוכן שונה – תהייה כותרת שמטרתה להבהיר את מהות העמוד.

יישום קריטריון 2.4.2 ב Microsoft Word ו Adobe

בתוכנות ליצירה, עריכה וקריאת מסמכים דיגיטליים – התוכן במסמך שייך למעשה לאותו תוכן מרכזי ומתן כותרת לכל עמוד לא תהייה תמיד אפקטיבית או מתבקשת. הכותרות צריכות להיות עבור סעיפים וסעיפי משנה במסמך ולא בראש כל עמוד.

אם נשווה מסמך דיגיטלי אחד כתוכן בפני עצמו שיכול היה להופיע בעמוד אינטרנט אחד בתוכן המרכזי אזי שם הקובץ המופיע בפס הכותרת יהיה בעצם שם העמוד.

מכאן נגזור המלצה חשובה והיא לספק כותרת הולמת לשמות קבצים דיגיטליים בכדי שמשתמש יוכל לזהות את הקובץ לאחר שהורד למחשב.

קריטריון 2.4.3 סדר המיקוד: אם ניתנת בדף רשת אפשרות לנווט לפי סדר מוגדר מראש, ואם הסדר שהוגדר משפיע על משמעות התוכן או על תפקוד הדף, המוקד (פוקוס) יעבור בין מרכיבי הדף הרלוונטיים באופן שישמר את המשמעות ואת התפעוליות (רמה A)

איך לבצע את 2.4.3 הסבר על 2.4.3

הרעיון הכללי בקריטריון זה הוא לאפשר למשתמשי מקלדת לנווט במרכיבי ממשק המשתמש בהתאם לסדר הרכיבים כפי שהם מוצגים על גבי המסך ו/או בהתאם לסדר נדרש לצורך ביצוע פעולה.

הניווט באמצעות מקלדת עם מקש ה Tab וה Shift+Tab ובאמצעות מקשי קיצור מקלדת נוספים (כגון מקשי חיצים או מקשי קיצור ייעודיים) כמו גם תחליפי מקלדת לרבות מתגים מאפשר מעבר בין מרכיבים כגון קישורים, פקדי טפסים מקוונים, ניווט בטבלאות ועוד.

יישום קריטריון 2.4.3 ב Microsoft Word ו Adobe

בגדול ניתן לומר שניתן ליישם קריטריון זה בפלטפורמות של יצירת מסמכים דיגיטליים הן במנגנונים הקבועים של התוכנות והן בתוכן העמוד.

לדוגמה, כאשר משתמש בקורא מסך מפעיל "מצב דפדוף" בו הוא יכול לנווט במסמך דיגיטלי בדומה לניווט בדף אינטרנט, ובהנחה שהמסמך הדיגיטלי נכתב בהתאם לכללי הנגישות הנדרשים – הניווט במסמך הדיגיטלי יהיה לוגי בסך הכול.

אם המסמך יכלול כותרות h ברמות ההיררכיות השונות ומבנה הטבלאות יהיה פשוט באופן שיאפשר ניווט בטבלה – רוב הסיכויים שהניווט במסמך יהיה תקין.

חשוב להבין שניווט באמצעות מקש ה Tab וה Shift+Tab אינו תמיד אפשרי בעת קריאת מסמכים דיגיטליים ובפלטפורמות של יצירה, עריכה וקריאת מסמכים דיגיטליים נהוג להשתמש במקשי קיצור אחרים לצורך קריאת המסמך ולא באמצעות מקש ה Tab להתקדמות קדימה בקריאת התוכן במסמך ו Shift+Tab בכדי לחזור אחורה.

אם לדוגמה אדם הנעזר במקלדת ככלי לסיוע בנגישות והוא קורא מסמך Word במצב עריכה לא מוגן – שימוש במקש ה Tab יביא להזזת הטקסט ולא להתקדמות בקריאת הטקסט במסמך. מצד שני כשמסמך Word מוגן מפני עריכה באמצעות תכונת הגבלת עריכה – משתמש מקלדת יוכל לנווט במסמך לחלק מהמקומות שהוגדרו כמותרים לכתיבה.

הבעיה היא שמשתמש מקלדת עם עיוורון שנעזר בקורא מסך יתקשה לקרוא את הטקסט הסובב או הסמוך לאזור שהוגדר כמותר לעריכה. בנקודה זו, לא כל קוראי המסך הנפוצים לשימוש בישראל מאפשרים זאת. כשמסמך Word נעול מפני עריכה באמצעות תכונת הגבלת העריכה (ולא באמצעות הגבלת הרשאות מסוג IRM ).

מקורות מידע

קריטריון 2.4.4 זיהוי תכלית של קישור (בהתחשב בהקשר): תכליתו של כל קישור תהיה ברורה מהטקסט המלווה אותו בלבד, או מהטקסט המלווה אותו ומההקשר שבו הוא נתון, אם מדובר בהקשר ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה. יוצאים מכלל זה מקרים שבהם תכליתו של הקישור היא רב־משמעית לכלל המשתמשים (רמה A)

איך לבצע את 2.4.4 הסבר על 2.4.4

הערה: קריטריון 2.4.9 ברמה AAA מחייבת זיהוי תכלית של קישור בלי להתחשב בטקסט הסובב אותו

יישום קריטריון 2.4.4 ב Microsoft Word ו Adobe

אין בעיה ליישם קריטריון זה בשתי הפלטפורמות המרכזיות ליצירה ועריכת תוכן.

מקורות מידע – הבהרות לעניין טקסט ברור לקישורים

קריטריון 2.4.5 ריבוי דרכים: איתור של דף רשת בתוך סדרה של דפים יהיה אפשרי ביותר מדרך אחת, אלא אם הדף הוא תוצאה של תהליך או שלב במהלכו (רמה AA)

יישום קריטריון 2.4.5 ב Microsoft Word ו Adobe

בשתי הפלטפורמות ניתן לבצע חיפוש טקסט (בהנחה כמובן שהמסמך מוצג כטקסט חי ולא כקובץ סרוק). כמו כן, ניתן לנווט בין עמודים במסמך. בנוסף לכך, יצירת כותרות מהן ניתן לייצר תוכן עניינים מקושר מספקת דרך נוספת דרך נוספת לאיתור מידע במסמך.

קריטריון 2.4.6 כותרות ותוויות: יש להשתמש בכותרות (headings) ותוויות (labels) כדי לתאר נושא או תכלית (רמה AA)

איך לבצע את 2.4.6 הסבר על 2.4.6

יישום קריטריון 2.4.6 ב Microsoft Word ו Adobe

ניתן ליישום בשתי הפלטפורמות ללא קושי. ניתן להגדיר טקסט ככותרת שתזוהה על ידי טכנולוגיות מסייעות לנגישות לרבות תוכנות קוראות מסך. כמו כן ניתן להגדיר תוויות לפקדי הטפסים (גם אם לא כל תוכנות קוראות המסך יודעות לזהות או לתפעל אותם)

קריטריון 2.4.7 אפשרות לראות את מוקד המקלדת: כל מנשק משתמש הניתן לתפעול באמצעות המקלדת יכלול מצב הפעלה שבו אפשר לראות בעין את סימון מוקד המקלדת (רמה AA)

איך לבצע את 2.4.7 הסבר על 2.4.7

יישום קריטריון 2.4.7 ב Microsoft Word ו Adobe

בבחינת יישום קריטריון זה יש להבדיל בין הרכיבים הקבועים בממשק המשתמש לרכיבים בתוכן המסמך. כמו כן ישנם הבדלים בין Microsoft Word ל Adobe. באופן כללי ניתן לומר כי בעת קריאת תוכן במסמך דיגיטלי באמצעות מקשי קיצור במקלדת – רכיבים שסמן המערכת עובר דרכם לא מקבלים פוקוס ויזואלי. מה שכן מקבל פוקוס ויזואלי הם חלק מהרכיבים המוגדרים כמנגנונים קבועים בממשק המשתמש. רכיבים אלו יקבלו פוקוס בעת ריחוף עם סמן העכבר ובעת מעבר עם מקשי קיצור במקלדת מסוג Tab ו Shift+Tab.

קריטריון 2.4.10 כותרות לקטעים: יש להשתמש בכותרות קטעים (section headings) לשם ארגון התוכן (רמה AAA)

בת"י 5568 הועבר לרמה AA

איך לבצע את 2.4.10 הסבר על 2.4.10

  • הערה 1: המונח "כותרת" (heading) משמש כאן במשמעותו הרחבה, כך שהוא כולל titles ודרכים אחרות להוספת כותרות לסוגים שונים של תוכן.
  • הערה 2: קריטריון זה נוגע לקטעים בתוכן כתוב, ולא למרכיבים במנשק המשתמש. קריטריון 4.1.2 עוסק במרכיבים של מנשק המשתמש.

יישום קריטריון 2.4.10 ב Microsoft Word ו Adobe

הרעיון בקריטריון זה הוא מתן כותרות למקטעים שונים בעמודי אינטרנט באופן שיאפשרו לטכנולוגיות סיוע לזהות טוב יותר את מבנה העמוד. נהוג כיום לסמן מקטעים באמצעות תגים סמנטיים ב HTML5 ובדרכים נוספות.

בפלטפורמות ליצירת מסמכים דיגיטליים ייצוג מקטעים שונים נעשה באמצעות כותרות וסימניות וניתן ליישמם ללא קושי. יחד עם זאת, יוצרי ועורכי תוכן צריכים להפעיל שיקול דעת בעת סימון אזורים שונים במסמך כמקטעים.

מקורות מידע

עודכן על ידי אילנה בניש בתאריך 24.06.2016