הנחיה 2.1 נגישות מהמקלדת

קישור להנחיה 2.1 במסמך הנחיות Wcag 2.0

קריטריונים תחת הנחיה 2.1 מתייחסים לתפעול ממשק המשתמש באמצעות מקלדת בלבד מבלי שתהייה תלות בשימוש בעכבר. הרציונל לקריטריון זה נעוץ בעובדה כי חלק לא מבוטל מהאנשים עם מוגבלות עושים שימוש במקלדת או בתחליפי מקלדת כגון מתגים בכדי לנווט בממשק המשתמש. אנשים עם לקות ראייה ועיוורון מוחלט העושים שימוש בתוכנה קוראת מסך ואנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים  עושים שימוש במקשי ה Tab וה Shift+Tab כמו גם במקשי קיצור נוספים בכדי לנווט בממשק המשתמש.

אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים שאינם מסוגלים להשתמש במקלדת, עושים שימוש בתחליפי מקלדת כגון מתגים שאופן פעולתם דומה מאוד לניווט באמצעות מקש ה Tab וה Shift+Tab. לפיכך, יש צורך הכרחי להתאים ממשקי משתמש לשימוש באמצעות מקלדת ללא תלות בעכבר.

יישום הנחיה 2.1 בפלטפורמות ליצירה, עריכה והצגה של מסמכים דיגיטליים

למרבה הצער, יישום הנחיה 2.1 על כל הקריטריונים תחתיה אינם ניתנים ליישום במלואם  ב Microsoft Office וב Adobe Acrobat. הסיבות לכך הן שונות ומגוונות ותלויות בסוג הטכנולוגיה המסייעת ובתמיכה של הפלטפורמה לתפעול מלא של   התוכן באמצעות מקלדת בלבד.

קריטריון2.1.1  מקלדת: כל ה פעולות הקשורות בתוכן יהיו ניתנות לביצוע באמצעות מנשק מקלדת, בלי דרישה לקצב הקלדה מסוים, למעט מקרים שבהם הקלט תלוי במעקב אחר תנועות המשתמש ולא רק בערך הסופי של ההקלדה  (רמה A)

איך לבצע את 2.1.1 הסבר על 2.1.1

  • הערה 1: החריג הנזכר לעיל מתייחס לקלט הנדרש לשם השלמת הפעולה, ולא לשיטת ההזנה של הקלט. לדוגמה, אם המשתמש מזין טקסט באמצעות כתיבה ידנית, שיטת הזנת הקלט (כתב־יד) אמנם תלויה במעקב אחר תנועות המשתמש, אבל להשלמת הפעולה נדרש רק הטקסט הסופי.
  • הערה 2: אין הכוונה לאסור על הזנת קלט באמצעות העכבר, או בדרך אחרת, בנוסף לאפשרות השימוש במקלדת – מתן אפשרויות כאלה מקובל בהחלט.

קריטריון 2.1.3  מקלדת (בלי יוצאים מן הכלל): כל ה פעולות הקשורות בתוכן יהיו ניתנות לביצוע באמצעות מנשק מקלדת, בלי דרישה לקצב הקלדה מסוים (רמה AA)

איך לבצע את 2.1.3 הסבר על 2.1.3

דוגמאות לפעולות הקשורות בתוכן  שאינן ניתנות לביצוע  באמצעות מקלדת בלבד

  • תפעול רכיבי טפסים אינטראקטיביים ב Microsoft Word
  • קריאת תוכן טקסט במסמכים דיגיטליים המוגנים ע"י אפשרויות "הגבלת עריכה" באמצעות תוכנות קוראות מסך מסוימות ובאמצעות ניווט עם מקשי החיצים בשורות הטקסט
  • תפעול מדיה כגון סרטוני וידאו מוטבעים ב Microsoft Word וב Adobe Acrobat

קריטריון 2.1.2  בלי "מלכודות מקלדת": יש לאפשר הסרה של מוקד המקלדת (הפוקוס) ממרכיב כלשהו בדף באמצעות מנשק המקלדת בלבד, אם העברת המוקד למרכיב נעשית באמצעות המקלדת. יש ליידע את המשתמש לגבי אופן הסרת מוקד המקלדת, אלא אם מדובר בשימוש במקש "טאב", במקשי החצים הרגילים או בדרך סטנדרטית אחרת לביצוע פעולה כזאת (רמה A)

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

איך לבצע את 2.1.2 הסבר על 2.1.2

יישום בכלי Adobe ו Microsoft

ככל שהדבר ידוע לעניין תכנים סטנדרטיים הכוללים טקסט, תמונות ומדיה, לא ניתן לייצר בתוכן של מסמכים דיגיטליים מצב של מלכודת מקלדת. גם אם הניווט נעצר באופן שאינו מאפשר למשתמש להתקדם קדימה או  לחזור אחורה בשל תקלה  עם טכנולוגיה מסייעת, תמיד ניתן לסגור את החלון הפעיל באמצעות  קיצור המקשים Alt+F4 וכיום בשתי הפלטפורמות ניתן לחזור לנקודת הקריאה האחרונה.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 04.06.2016