הנחיה 2.2 משך זמן מספיק

הנחיה 2.2 משך זמן מספיק: יש לתת למשתמשים זמן מספיק כדי לקרוא את התוכן ולהשתמש בו .

הסבר על הנחיה 2.2

קישור להנחיה 2.2 בהנחיות Wcag 2.0

חלק מהאנשים עם מוגבלות זקוקים ליותר זמן בכדי לקרוא תכנים ו/או לבצע פעולות.

 • אנשים עם לקות ראייה הנעזרים בתוכנות הגדלה
 • אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים הנעזרים בתחליפי מקלדת
 • אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בסוגים שונים של לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז
 • אנשים עם עיוורון מוחלט הנעזרים בתוכנות קוראות מסך ובמיוחד אלה שהם בעלי מיומנות מופחתת בשימוש במקשי קיצור של תוכנות קוראות מסך

לפיכך, קריטריונים תחת הנחיה 2.2 מנחים מפתחי אתרים ליצור תכנים שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות משך זמן מספיק לצרוך תכנים ו/או לבצע פעולות בדפי אינטרנט. יחד עם זאת ובמידה ותוכן מסוים מצריך מגבלת זמן בשל השלכות הנוגעות לפרטיות ו/או להשלכות משפטיות, מנחים את המפתחים לספק מנגנון שיאפשר שליטה על מגבלת הזמן החלה על תוכן מסוים.

דוגמאות לתכנים שמגבלת זמן עשויה לחול עליהם

גלישה באתרים המאפשרים צריכת תוכן ו/או ביצוע פעולות כגון

 • מילוי טפסים מקוונים
 • אתרי בנקים
 • אתרי קופות חולים ו/או שירותי בריאות נוספים
 • אזורים אישיים באתרי אוניברסיטאות, מכללות ואתרי אינטרנט בית ספריים
 • ביצוע פעולות בנקאיות

קריטריון 2.2.1 אפשרות להתאמה אישית של מגבלות הזמן: בכל מקרה שבו התוכן קובע מגבלת זמן, יש לדאוג לפחות לאחד הדברים הבאים (רמה A)

 • ביטול: יש למשתמש אפשרות לבטל את מגבלת הזמן מראש, עוד לפני שנתקל בה.
 • התאמה אישית: יש למשתמש אפשרות להתאים לעצמו את מגבלת הזמן מראש, עוד לפני שנתקל בה. טווח השינוי המותר צריך להיות רחב – לפחות פי עשרה ממשך הזמן שנקבע כברירת מחדל.
 • דחייה: ניתנת למשתמש התרעה לפני פקיעת הזמן, ועומדות לרשותו 20 שניות לפחות כדי לדחות את סיום הפעולה באופן פשוט (למשל, בלחיצה על מקש הרווח). למשתמש יש אפשרות לדחות את סיום הפעולה לפחות עשר פעמים.

חריגים:

 • אירוע בזמן־אמת: מגבלת הזמן נדרשת עבור אירוע בזמן־אמת (למשל, מכירה פומבית), ואין שום חלופה אפשרית להגבלת הזמן.
 • הגבלת הזמן חיונית: קביעת מגבלת הזמן חיונית ודחייתה תהפוך את הפעולה לחסרת טעם.
 • מגבלה של 20 שעות ויותר: משך הזמן העומד לרשות המשתמש עולה על 20 שעות.

הערה: קריטריון זה עוזר להבטיח את יכולתם של המשתמשים להשלים את משימותיהם בלי שינויים בלתי צפויים בתוכן, או בדברים הקשורים בתוכן, כתוצאה מהגבלת זמן. קריטריון זה משיק לקריטריון 3.2.1, הקובע הגבלות על שינויים בתוכן, או בדברים הקשורים בתוכן, כתוצאה מפעולה שמבצע המשתמש.

איך לבצע את 2.2.1 הסבר על 2.2.1

הבהרות לקריטריון 2.2.1

 • כאשר משתמש מקבל התראה על פקיעת משך זמן שיחול בקרוב, יש לספק מנגנון שיאפשר למשתמש לדחות את פקיעת הזמן למשך 20 שניות לפחות
 • לאחר מכן, יש לאפשר למשתמש לצרוך תוכן או לבצע פעולות ומומלץ שמשך הזמן ניתן יהיה להתאמה עד פי 10 ממשך הזמן שהוגדר כברירת מחדל.

יישום קריטריון 2.2.1 בפלטפורמות ליצירה ועריכה של מסמכים דיגיטליים

פלטפורמות ליצירה ועריכה של מסמכים דיגיטליים מאפשרים להחיל עליהם מגבלות שונות כגון מגבלת עריכה, מגבלות קריאה, מגבלות הדפסה, מגבלות העתקת טקסט ועוד. בדרך כלל וברוב המקרים מגבלות אלה אינן מונעות מהמשתמש לצרוך תוכן או לבצע פעולה במידה וכזו מתאפשרת או נדרשת במסמך דיגיטלי. לפיכך, יישום קריטריון זה לעניין מסמכים דיגיטליים אינו ישים (אלא אם כן הופעלו פקודות מאקרו או סקריפטים מיוחדים שכן יכולים ליצור מגבלות זמן לצורך קריאה או ביצוע פעולה).

קריטריון 2.2.2 הפסקה, עצירה, הסתרה: במקרים של תנועה, הבהוב, גלילה או מידע מתעדכן אוטומטית, יש לדאוג לכל הדברים הבאים (רמה A)

איך לבצע את 2.2.2 הסבר על 2.2.2

 • תנועה, הבהוב, גלילה: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המופיע נע, מהבהב או נגלל, אם הוא (1) מופיע באופן אוטומטי, (2) נמשך יותר מחמש שניות, (3) מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם התנועה, ההבהוב או הגלילה מהותיים לפעולה מסוימת.
 • עדכון אוטומטי: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המתעדכן באופן אוטומטי, או שיאפשר שליטה בתדירות העדכון, אם המידע (1) מופיע באופן אוטומטי, (2) מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם העדכון האוטומטי מהותי לפעולה.
 • הערה 1: לדרישות בעניין תוכן עם הבזקים או הבהובים ("פליקרים", "פלאשים"), ראו הנחיה 2.3.
 • הערה 2: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.
 • הערה 3: במקרה שבו התוכן מתעדכן באמצעות תוכנה במרווחי זמן קבועים, או מועבר בזרימה (streaming) אל האמצעי העומד לרשות המשתמש, אין צורך לשמר ולהציג מידע שנוצר או התקבל בזמן שבין הפסקה יזומה של פעילות הדף לבין חידושה. דבר כזה עלול להיות בלתי אפשרי מבחינה טכנית, ובמקרים רבים אף עלול לגרום להטעיה.
 • הערה 4: הנְפּשׁה (אנימציה) המופיעה כחלק מפתיח לפני טעינת התוכן, או במצב דומה אחר, יכולה להיחשב מהותית, אם אין כל אפשרות לאינטראקציה עם אף אחד מהמשתמשים, ואם היעדר סימון להתקדמות עלול לבלבל את המשתמשים או לגרום להם לחשוב שהתוכן נתקע או התקלקל.

 

יישום קריטריון 2.2.2 ב Microsoft Office ו Adobe

ככל שידוע בעת כתיבת עמוד זה, לא ניתן לייצר תכנים המיועדים לקריאה ולביצוע פעולות שבהם תוכן מופעל באופן אוטומטי. לפיכך, גם קריטריון זה עינו ניתן ליישום במקרה של יצירה או עריכה של מסמכים דיגיטליים ב Microsoft Office וב Adobe. יוצאים מן הכלל מקרים בהם ניתן להכיל על מסמכים דיגיטליים פקודות מאקרו או סקריפטים שעשויים ליצור תוכן זה אם כי כאמור, לא ידוע על כאלה לרבות כאלה הנמצאים בשימוש של יוצרי ועורכי תוכן סטנדרטי הכולל מסמך הכולל טקסט, תמונות, טבלאות, טפסים, תרשימים וכדומה.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 06.06.2016