הנחיה 2.3 התקפים אפילפטיים

הנחיה 2.3 התקפים אפילפטיים: אין לעצב תכנים באופן הידוע כגורם להתקפים אפילפטיים .

הסבר על הנחיה 2.3

קישור להנחיה 2.3 בהנחיות Wcag 2.0

קריטריון 2.3.1  לא יותר משלושה הבזקים או מתחת לסף: אין לכלול בדפי רשתדבר היוצר יותר משלושה הבזקים בשנייה אחת, אלא אם תדירות ההבזקים היא מתחת לסף הכללי להבזקים ולהבזקים אדומים (רמה A)

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

איך לבצע את 2.3.1 הסבר על 2.3.1

אנשים הסובלים ממחלת האפילפסיה, אנשים הסובלים מרגישות לאור (photosensitive) מסיבות שונות עשויים לחוות התקף אפילפטי אם על גבי הצג  יופיעו שלושה הבזקים בשנייה. אנשים מסוימים רגישים יותר להבזקים בצבע אדום בהשוואה לצבעים אחרים.

יצירת הבזקים היוצרים שלושה הבזקים בשנייה  תלויה במחשבים ובצגים ואינה תלויה ביוצרי ועורכי תוכן.

יישום קריטריון 2.2.3 במסמכים דיגיטליים

יוצרי ועורכי תוכן במסמכים דיגיטליים אינם יכולים ליצור תוכן היוצר שלושה הבזקים בשנייה.

מקורות מידע

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 06.06.2016