עיקרון 3: נהירוּת – המידע ואופן הפעלת מנשק המשתמש חייבים להיות ברורים ומובנים.

אזור זה יתעדכן מעת לעת עם הצטברות הידע ודיווחי משתמשי טכנולוגיות מסייעות לרבות משתמשי תוכנות קוראות מסך שהסכימו לתרום לתהליך בניית המסמך מתוך מחויבות חברתית  ליישום נגישות במסמכים דיגיטליים.