הנחיה 3.2 תפקוד באופן צפוי

הנחיה 3.2 תפקוד באופן צפוי: יש ליצור דפי רשת שיופיעו ויתפקדו באופן צפוי .

הסבר על הנחיה 3.2

קישור להנחיה 3.2 בהנחיות Wcag 2.0

קריטריון 3.2.1 מיקוד ( on focus ) :העברת המוקד (פוקוס) למרכיב מסוים בדף רשת לא תגרום לשינוי בקונטקסט.
למשל, אין להציג חלון קופץ כתוצאה מפוקוס על רכיב מסוים (רמה
A)

איך לבצע את 3.2.1 הסבר על 3.2.1

קריטריון זה בא להבהיר כי כאשר משתמש מנווט באתר אינטרנט באמצעות מקלדת או בעת ריחוף עם העכבר – לא יתבצע שינוי משמעותי כגון

  • פתיחת חלון חדש
  • הזנה אוטומטית של נתונים בשדות טפסים
  • פתיחת יישום

או כל פעולה אחרת שהמשתמש לא יודע על בואה וללא אזהרה מוקדמת.

יישום קריטריון 3.2.1 במסמכים דיגיטליים

ככל שידוע נכון לעת כתיבת מסמך זה – קריטריון זה אינו בר יישום בעת יצירת מסמכים דיגיטליים סטנדרטיים הכוללים טקסט, תמונות, שדות טפסים, טבלאות וכדומה.

קריטריון 3.2.2 קלט ( on input ): שינוי רכיב בדף דרך מרכיב כלשהו במנשק המשתמש (כגון הזנת טקסט או בחירת אפשרות בטופס) לא יגרום לשינוי בקונטקסט באופן אוטומטי, אלא אם המשתמש קיבל התרעה על כך לפני השימוש במרכיב (למשל, אין להעביר לדף חדש מתוך (combo-box) ((רמה A)

איך לבצע את 3.2.2 הסבר על 3.2.2

קריטריון זה מתייחס לשינוי בהקשר כשרכיב מסוג קלט מקבל פוקוס. הכוונה היא בעיקר לרכיבי טפסים מקוונים. קריטריון זה בא להבהיר כי כאשר מוקד מקלדת או בעת ריחוף עכבר מגיעים לרכיב מסוים – לא יתבצע שינוי מבלי שהמשתמש קיבל על כך התראה מראש. השינוי מתייחס לשינוי הקשרי.

יישום קריטריון 3.2.2 במסמכים דיגיטליים

גם כאן התשובה דומה בדומה ליישום קריטריון 3.2.1 במסמכים דיגיטליים. כלומר, ככל שידוע נכון לעת כתיבת מסמך זה – קריטריון זה אינו בר יישום בעת יצירת מסמכים דיגיטליים סטנדרטיים הכוללים טקסט, תמונות, שדות טפסים, טבלאות וכדומה.

קריטריון 3.2.3 עקביות בניווט: מנגנוני ניווט החוזרים ומופיעים בדפי רשת רבים בתוך סדרה של דפי רשת, יופיעו בכל פעם באותו סדר יחסי, אלא אם המשתמש יזם שינוי (רמה AA)

איך לבצע את 3.2.3 הסבר על 3.2.3

מטרת קריטריון זה היא להבטיח שמנגנונים קבועים המופיעים במספר דפים השייכים לאותו אתר, יופיעו באותו סדר בכל העמודים למעט עמודים המהווים רצף של שלבים.

לדוגמה, באתר בו מופיע סרגל עליון המציג קישורים לאזורים שונים באתר, אותו סרגל יופיע בכל העמודים הקשורים לאתר. אותו הדבר גם לגבי תפריטי צד, תכנים וכדומה.

יחד עם זאת, כאשר משתמש מגיע לאזור טופס והטופס מציג מספר מסכים הקשורים לאותו טופס, כאן מדובר על מצב מסוג תהליך בשלבים ולכן לא חובה שכל המנגנונים הקבועים באתר יופיעו בכל המסכים. ובכל זאת מומלץ שבמקרים אלו יופיע קישור המפנה שלב אחד אחורה או קישור לדף הבית הראשי.

יישום קריטריון 3.2.3 במסמכים דיגיטליים

מנגנונים קבועים בפלטפורמות של מסמכים דיגיטליים נשארים קבועים גם כשהמשתמש עובר בין עמודים או בין מסמכים מאותו סוג. אם המשתמש יזם שינוי במנגנונים הקבועים באמצעות כניסה לאפשרויות מתקדמות המאפשרות שינוי או התאמה של סרגלי כלים, מראה ממשק משתמש ועוד – אלה ימשיכו להופיע באופן עקבי גם כשהמשתמש יפתח מסמכים חדשים אחרים.

קריטריון3.2.4 עקביות בזיהוי: מרכיבים שיש להם תפקודיות זהה בסדרה של דפי רשת יהיו ניתנים לזיהוי באופן עקבי (רמה AA

איך לבצע את 3.2.3 הסבר על 3.2.3

יישום קריטריון 3.2.4 במסמכים דיגיטליים

בנוסף לאמור בסעיף יישום קריטריון 3.2.3 במסמכים דיגיטליים כאן נוספת המלצה חשובה והיא להשתמש בסגנונות עיצוב עקביים בעת יצירה או עריכה של מסמכים דיגיטליים.

שימוש בסגנונות עיצוב עקביים יבטיחו עקביות בזיהוי לא רק במנגנונים הקבועים בפלטפורמה בה מוצג המסמך הדיגיטלי אלא גם בתוכן לאורך העמודים.

מקורות מידע

 

 

 

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10.07.2016