הנחיה 3.3 עזרה בהזנת קלט

הנחיה 3.3 עזרה בהזנת קלט: יש לסייע למשתמשים להימנע משגיאות ולעזור להם לתקנן .

הסבר על הנחיה 3.3

קישור להנחיה 3.3 בהנחיות Wcag 2.0

קריטריון 3.3.1 זיהוי שגיאה: במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, יש להצביע על הרכיב שבו נמצאת השגיאה, ולתאר את השגיאה למשתמש באמצעות טקסט (רמה A)

איך לבצע את 3.3.1 הסבר על 3.3.1

יישום קריטריון 3.3.1 במסמכים דיגיטליים

בשתי הפלטפורמות ליצירת מסמכים דיגיטליים ניתן לייצר מנגנון שיזהה שדות קלט שגויים. הכוונה בעיקר לשדות קלט מסוג טקסט. יחד עם זאת חשוב לציין כי אופן היישום מצריך מיומנות ומידע מסוים בתכנות ובכל מקרה יש צורך בהדרכה מתאימה לעורכי תוכן שבדרך כלל אינם בקיאים בנושא.

ב Microsoft Word ניתן לייצר מנגנונים לזיהוי שדות קלט שגויים באמצעות פקודות מאקרו. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא בקישור זה

גם ב Adobe Acrobat DC Pro ניתן לייצר מנגנון של זיהוי שגיאה בהזנת קלט שגוי על ידי הוספת ג'אווה-סקריפט. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא בקישור זה

אך כאמור יישום כלי ולידציה לשדות קלט בפקדי טפסים בפלטפורמות ליצרה ועריכת מסמכים דיגיטליים אינה עניין שגרתי במלאכתם של יוצרי ועורכי תוכן.

 

קריטריון 3.3.2 תוויות או הוראות: יש לספק תוויות (labels) או הוראות (instructions) כאשר התוכן מחייב קלט מהמשתמש (רמה A)

איך לבצע את 3.3.2

הסבר על 3.3.2

יישום קריטריון 3.3.2 במסמכים דיגיטליים

גם ב Microsoft word וגם ב adobe acrobat DC Pro ובכלי Adobe אחרים ניתן להוסיף גם הוראות וגם תוויות. הוראות ניתן לספק כטקסט חופשי או הוראות בתוך פקדי טפסים. תוויות ניתן לספק לפקדי הטפסים השונים.

הבעיה היא שלא כל תוכנות קוראות המסך יודעות לזהות את כל פקדי הטפסים. בנוסף לכך, לא כל תוכנות קוראות המסך יודעות לספק חיווי קולי בעת אינטראקציה עם פקד טופס מסוים. כך למשל, חלק מתוכנות קוראות מסך אינן יודעות להתריע בפני משתמש אם נעשתה בחירה בפקד טופס מסוג Checkbox.

קריטריון 3.3.3 הצעת תיקון: במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, ואפשרויות התיקון ידועות, המשתמש יקבל הצעות לתיקון, אבל לא במקרה שבו ההצעות עלולות לגרום סיכון אבטחה או לפגום בתכלית של התוכן (רמה AA)

איך לבצע את 3.3.3 הסבר על 3.3.3

יישום קריטריון 3.3.3 במסמכים דיגיטליים

ככל שהדבר ידוע בעת כתיבת מאמר זה, קריטריון זה אינו ניתן ליישום ב Microsoft word בכלים המוצעים בכרטיסיית המפתחים. ייתכן והדבר ניתן ליישום באמצעות פקודות מאקרו או תכנות ב Visual Basic. יישום קריטריון זה במסמכים דיגיטליים ב PDF ניתן ליישום באמצעות שילוב JavaScript .

קריטריון3.3.4 מניעת שגיאות (משפטיות, פיננסיות, של נתונים): דפי רשת שיוצרים התחייבויות משפטיות מצד המשתמש, או גורמים להעברות כספים מהמשתמש, או לשינוי ולמחיקה של נתונים בשליטת המשתמש במערכת אחסון נתונים, או משמשים להעברת תשובות המשתמש במבחן, יקיימו לפחות אחד מהדברים הבאים(רמה AA):

  1. הפיכוּת: פעולות המשתמש יהיו הפיכות.
  2. בדיקה: הנתונים שהמשתמש הזין ייבדקו לאיתור שגיאות בקלט, והמשתמש יקבל הזדמנות לתקן את השגיאות.
  3. אישור: ייקבע מנגנון שיאפשר למשתמש לסקור את המידע שהכניס, לאשר אותו, או לתקן אותו, לפני השלמת הפעולה.

הסבר על הנחיה 3.3.4

איך לבצע את 3.3.4

יישום קריטריון 3.3.4 במסמכים דיגיטליים

ייתכן ויישום קריטריון זה ב Microsoft word מתאפשר ע:י שימוש בפקודות מאקרו או שימוש בשפת התכנות Visual Basic. . ובכל מקרה יישום קריטריון זה אינו בר ביצוע עבור יוצרי ועורכי תוכן שאינם בקיאים בשפות תכנות.

במסמכים דיגיטליים בפורמט PDF ניתן לעמוד בקריטריון זה עם כלי הולידציה של טפסים אינטראקטיביים ב PDF

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 19.07.2016