הנחיה 4.1 תאימוּת

הנחיה 4.1 תאימוּת: נדרשת תאימות מרבית לאמצעים העומדים לרשות המשתמש בהווה ובעתיד, בכלל זה טכנולוגיות מסייעות.

קישור להנחיה 4.1 בהנחיות Wcag 2.0

קריטריון 4.1.1  תחביר תקין ( Parsing ): בתוכן המופק באמצעות שפת סימני עריכה (markup language) יהיו לכל הרכיבים תגיות פתיחה וסיום בשלמותן. קינון הרכיבים יהיה לפי הוראות השימוש בהם. הרכיבים לא יכללו תכונות כפולות (duplicate attributes). כל סימני הזיהוי (ID) יהיו ייחודיים. חריגה מהכללים האלה אפשרית אך ורק אם הוראות השימוש ברכיב מתירות זאת (רמה A)

הערה: תגיות פתיחה וסיום שחסר בהן תו הכרחי, למשל סוגר זוויתי (<), מרכאות (") המקיפות ערך של תכונה וכדומה, לא ייחשבו כתגיות המופיעות בשלמותן.

איך לבצע את 4.1.1

הסבר על 4.1.1

יישום קריטריון 4.1.1 במסמכים דיגיטליים

קריטריון זה בא להבטיח שיוצרי ועורכי תוכן בדפי אינטרנט  או יוצרי סקריפטים ידאגו לכך שהתחביר בו הם עושים שימוש בשפת התכנות יהיה תקין. הכוונה כאן היא בעיקר לתחביר תקין של שפות תכנות. לפיכך, יישום קריטריון זה במסמכים דיגיטליים אינו רלוונטי או ישים במיוחד.

קריטריון4.1.2  שם, תפקיד, ערך: שמו ותפקידו של כל מרכיב של מנשק המשתמש (בין היתר: רכיבים של טפסים, קישורים, מרכיבים שנוצרו על־ידי סקריפט וכולי) יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה. מצבים, מאפיינים וערכים שהמשתמש יכול לקבוע, יוכלו להיקבע על־ידי תוכנה. הודעה על שינויים בפריטים האלה תהיה זמינה לאמצעים העומדים לרשות המשתמש, בכלל זה לטכנולוגיות מסייעות  (רמה A)

הערה: הקריטריון הזה נועד בעיקר לכותבים ולמפתחים שיוצרים בעצמם את המרכיבים של מנשק המשתמש, או כותבים סקריפטים למרכיבים כאלה. לדוגמה, פקדים סטנדרטיים של HTML כבר עונים על הקריטריון הזה, אם משתמשים בהם בהתאם להוראות.

איך לבצע את 4.1.2

הסבר על 4.1.2

יישום קריטריון 4.1.2 במסמכים דיגיטליים

השאלה אם ניתן ליישם קריטריון זה במלואו במסמכים דיגיטליים היא שאלה מורכבת שהתשובה עליה אינה חד משמעית. יחד עם זאת, עבור מרבית  השימושים היומיומיים בהם עושים שימוש יוצרי ועורכי תוכן ניתנים ליישום. כלומר, ניתן לספק שם, תפקיד וערך לרכיבים השונים אותם מוסיפים למסמכים דיגיטליים לרבות שם תפקיד וערך  לשדות קלט של טפסים מקוונים.

הוספת שם תפקיד וערך  לפקדי טפסים  אמנם מתאפשר אך עדיין לא מבטיח שטכנולוגיות הסיוע יתמכו כולם בתפעול ו פקדי טפסים  במסמכים דיגיטליים בפורמט Adobe PDF ו Microsoft office לרבות  ב Microsoft Word.

כך למשל הניסיון מלמד כי אמנם ניתן לספק  תוויות לפקדי טפסים כגון תיבות סימון מסוג Checkbox אך מרבית  תוכנות קוראות המסך אינן יודעות לומר למשתמש אם בוצע סימון או לא. בנוסף לכך, כשמוצג טופס בו משולבים פקדי טפסים, משתמשי מקלדת אם וללא קורא מסך יוכלו לנווט רק באמצעות מקש ה Tab להתקדמות קדימה ו Shift+Tab בכדי לחזור אחורה. הם לא יוכלו לקשת – גם לא באמצעות ניווט עם מקשי החיצים לטקסט הסובב את פקדי הטפסים ובכך עשויים להחמיץ מידע חשוב במיוחד בעת מילוי טפסים הכוללים שימוש בפקדי טפסים.

בנוסף לכך, קשה מאוד לייצר מנגנון של הודעות שגיאה במידה ומשתמש הזין ערכים שגויים במסמכים הכוללים פקדי הטפסים.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 18.07.2016