המלצות להנגשת מסמכים דיגיטליים: דרישות מינימום שיבטיחו נגישות מספקת לטכנולוגיות מסייעות בהקראה וניווט

ההמלצות מתבססות על שילוב בין דרישות החובה לעניין דפוס נגיש בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013 לבין דרישות התקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות Wcag 2.0 לרמה AA.

דרישות חובה לטקסט

 • שימוש בגופן פשוט ולא בגופן מורכב / מחובר
 • מומלץ שהגופנים יהיו ממשפחת ה Sans-Serif כגון Ariel, Helvetica וכד'
 • טקסט, לרבות כותרות וצבעי קישורים, יהיו בניגודיות ביחס של 1:4.5 לפחות.
 • אין להשתמש בצבעים משלימים כגון כתב בהיר מאוד על רקע בהיר מאוד או כתב כהה מאוד על רקע כהה מאוד. לטובת עיוורי צבעים מומלץ להימנע משימוש בטקסט אדום על רקע ירוק או ההפך (שכן אדם עם עיוורון צבעים לא יראה למעשה שום דבר.).

 הרעיון הוא לא להציג במסמכים טקסטים  בגופן מורכב / כתב יד כמו בממשק של אפליקציית Candy-Crush

דוגמה לכתב יד מחובר ולא קריא במסך משחק Candy Crush

 • שימוש בטקסט חי
 • אין להשתמש בתמונות של טקסט המציגות מידע שהוא חלק מהמסמך. לדוגמה – פיסקה המוצבת כתמונת טקסט
 • שימוש בתגי כותרת h בהתאם למבנה ההיררכי במסמך. כותרות חייבות לייצג סעיפים ראשיים וסעיפי משנה
 • יישור טקסט לפי אופי העניין – לימין, למרכז, לשמאל וכן סדר קריאה מימין לשמאל או משמאל לימין
 • שימוש בתבליטים או מספור אוטומטיים
 • שימוש במעברי עמוד ולא בשורות ריקות באמצעות לחיצה מרובה על מקש ה Enter

טקסט חלופי לתמונות ולאובייקטים גראפיים

 • אם תמונה מעבירה מידע או מסר שאינו מוצג בגוף הטקסט, יש לספק טקסט חלופי שיתאר את מטרת התמונה.
 • אם תמונה מיועדת לשמש כקישוט, יש להגדירה כתמונת רקע כך שמשתמשי מקלדת עם וללא קורא מסך לא יצטרכו לנווט דרכן.
 • תמונות של תרשימים ואיורים: אם הם מספקים מידע חשוב, יש לספק להם טקסט חלופי שיתאר את התרשים או את האיור.

דרישות להנגשת טבלאות

 • ככל שהדבר אפשרי, יש להימנע משימוש בטבלאות מורכבות שבהם עמודות או שורות מפוצלים. אם יש הכרח להציג טבלאות מורכבות, כגון דוחות מורכבים, יש לספק הסבר למשתמש על מבנה הטבלה.
 • אין להציג מידע טקסטואלי או תמונות בטבלה. אם יש הכרח להציג את המידע בטורים , יש לבחור בעיצוב טורים.
 • בכדי לייצר קשר בין כותרת עמודה לתא נתון בטבלה ראו מאמר בנושא הנגשת טבלאות ב Microsoft Word

טפסים

ישנן סוגים שונים של טפסים ומגוון דרכים ליצירת טפסים ב Microsoft Word ובמוצרי Adobe. אופי הנגשת הטפסים תלוי מאוד בסוג הטופס ובשאלה אם הוא מיועד להדפסה לצורך כתיבה ידנית או טופס דיגיטלי.

טפסים המיועדים למילוי לאחר הדפסה

 • אם מדובר בטופס המיועד להדפסה, יש להשאיר מספיק מקום למילוי הפרטים.
 • מומלץ לשמור על רווח של 1.5 נקודות באזורים המיועדים למילוי פרטים.
 • באזורים המופרדים בקווים חוצים המיועדים למילוי פרטים מספריים כגון מספר תעודת זהות או תאריך לידה, יש להשאיר מרווח הולם לכתיבת המספר או האות.
 • מומלץ להכין עותק של הטופס בגופן של 16 נקודות לטובת אנשים עם לקות ראייה כך שיהיה זמין בעת בקשה.

עודכן על ידי אילנה בניש בתאריך 25.09.2016