הנגשת מסמכים דיגיטליים הנוצרים כתוצאה של תהליכי אוטומציה

הנגשת מסמכים דיגיטליים הנוצרים כתוצאה של תהליכי אוטומציה

קישור https://www.nagish.org.il/?page_id=3571

תקנה 35א בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013 קובעת בסעיף א' כי כל מידע ציבורי או מידע אודות השירות הציבורי לרבות דפים, מסמכים, יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות רשת האינטרנט יהיו חייבים בהנגשה.

הדוגמה של מסמכים אוטומטיים בפורמט Microsoft Excel

קביעה זו כוללת בתוכה גם הנגשת מסמכים דיגיטליים הנוצרים באמצעות יישומים משרדיים לרבות הנגשת מסמכי Microsoft Office הכוללת גם הנגשה של מסמכי Microsoft Excel. מסמכים אלה נוצרים באופן אוטומטי כתוצאה של תהליכי אוטומציה כאשר אתרים מסוימים מאפשרים  למשתמשים לקבל נתונים כמותיים מתוך בחירות שהם מבצעים באמצעות טפסים מקוונים. התוצר של בחירות המשתמש יוצרת קובץ אקסל הכולל בתוכו את הנתונים הכמותיים במבנה טבלאי שיכול להיות פשוט או מורכב. קבצים אלו על פי רוב אינם נגישים למשתמשי מקלדת עם וללא קורא מסך.

החריג היחידי לעניין זה הוא שימוש ב Open XML ב CSharp אך יש לזכור כי לא בכל מערכות המידע יהיה ניתן  להשתמש באפשרות זו.

העדר יכולת להגדיר טבלאות נגישות

אחת הבעיות המרכזיות ביצירת מסמכי Microsoft Excel אוטומטיים היא שהטבלאות המוצגות בהם אינן מוגדרות כטבלאות תחומות שמשתמש מקלדת יכול לנווט בהם באמצעות מקלדת מבלי שיהיה סיכון כי הוא יחרוג מגבולות הטבלה בעת הניווט.  בנוסף לכך, חלק   מהמסמכים יוצרים את הטבלה כך שתחילת הטבלה לא מוגדרת בתא A1.  לפיכך, משתמש בקורא מסך עשוי להתקשות מאוד באיתור תחילת הטבלה.

הנגשה אוטומטית

נכון לעת כתיבת מאמר זה וככל שידוע לא קיים מנגנון אוטומטי של הנגשת מסמכים דיגיטליים הנוצרים כתוצאה של תהליכי אוטומציה לרבות הנגשת מסמכים דיגיטליים של יישומי Microsoft Excel אשר יאפשרו בין היתר להגדיר טווח לטבלה, להגדיר טקסט חלופי לטבלה, לספק שם לגיליונות עבודה ופרמטרים נוספים. כמו כן, לא נמצא עדיין מנגנון שיאפשר להגדיר בקובץ הסבר על ממדי הטבלה שכן הנתונים הם דינאמיים מאוד ומשתנים מקובץ לקובץ.

עובדה זו  עשויה להציב בפני משתמשי מקלדת הנעזרים בתוכנות קוראות מסך קושי בעת קריאת מסמכים מסוג זה. לעומת זאת  משתמשי מקלדת רואים, יכולים לזהות את הנתונים המוצגים בטבלה באמצעות הראייה ולהבחין היכן מתחילה ומסתיימת טבלה ולנווט בה בהתאם. אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות מסוימות לרבות אנשים עם מש"ה עשויים להתקשות בהבנת טבלאות מורכבות בכלל וכאלה הנוצרים בתהליכי אוטומציה.

אי עמידה בדרישות החוק

לאור האמור להעיל, ולאור העובדה כי בנקודת זמן מסוימת עשרות, מאות או אלפי אנשים עם מוגבלות ו/או בעלי אינטרסים נוספים עשויים להוריד קובץ של Microsoft Excel שנוצר כתוצאה של תהליכי אוטומציה שכתוצאה ממנו הקובץ לא יהיה מונגש בהתאם לדרישות תקנה 35 עשוי לחשוף חייבים רבים בפני נקיטת הליכים משפטיים ו/או מינהליים במקרה של גופים ציבוריים.

הסדרה עצמית בארגונים נותני שירות

במקרים שבהם יכולת השליטה של חייבים בביצוע התאמות נגישות בכל הנוגע להנגשת מסמכים דיגיטליים הנוצרים בתוצאה של תהליכי אוטומציה מוגבלים מאוד או כלל אינם אפשריים, על המחוקק לקבוע מנגנון שיאפשר הסדרה עצמית בדמות הנגשה פרטנית של הקובץ בהתאם לבקשה מראש, תוך זמן סביר תוך קביעת מנגנון שיאפשר הפעלת שיקול דעת לעניין כמויות.

גרסה חלופית

במקרים בהם נוצרים מסמכים דיגיטליים אשר עשויים שלא לעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA ניתן לייצר גרסה חלופית מותאמת ומונגשת יותר אשר תכלול את אותו המידע שנמצא בקובץ שאינו עומד בדרישות התקן. הסדר זה נהוג גם בארה"ב תחת תקנה 508.

כך לדוגמה במסמך הנחיות להנגשת מסמכי Microsoft Word שפורסמו באתר Section 508  בעמוד Create Accessible Electronic Documents נכתב בקובץ שנקרא SECTION 508  BASIC AUTHORING AND TESTING GUIDE MS WORD 2010 נכתבה הבהרה בסוף המסמך תחת הכותרת ALTERNATIVE ACCESSIBLE VERSION  כך: Federal agencies have the goal to produce one accessible document for everyone. However, there may be times when this is not feasible. Therefore, it is recommended that you contact the AT Team to ensure an alternative version is necessary as you are still required to create an alternative version that is accessible, up-to-date and has equivalent content.

מקורות מידע נוספים

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 08.04.2017