הקשר בין כללי כתיבה אקדמית APA לכתיבת מסמכים דיגיטליים נגישים

סטודנטים במהלך לימודים אקדמיים מתבקשים להגיש עבודות גמר – החל מעבודות סמינריוניות ועד עבודות תזה ודוקטורט בהתאם לכללי כתיבה האקדמית של  האגודה הפסיכולוגית האמריקנית (American Psychological Association (APA))  המחוייבת ומגויסת אף היא להנגשת אתר האינטרנט של האגודה כפי שמצוין  בהצהרת הנגישות המפורטת

בעמוד שאלות ותשובות מוצגים עקרונות המרכזיים בכתיבה על פי כללי ה APA מעיון במסמך זה עולים מכנים משותפים של עקרונות הכתיבה הנגישה. יחד עם זאת חשוב לזכור כי מוסדות להשכלה גבוהה עשויים להוסיף או להגדיר דרישות סף אחרות לרבות בתחומי הכתיבה בשפה העברית או בכתיבה במסמך המשלב בין השפה העברית והאנגלית.

מכנים משותפים של כתיבה נגישה וכללי APA

שימוש בטקסט חי

גם אם לא כתוב באופן מפורש, סטודנט לא יוכל להגיש עבודת גמר כעותק סרוק או בתמונות של טקסט. הכתיבה חייבת להיות בטקסט חי.

שימוש בכותרות

בעמוד הראשון של המסמך צריכה להופיע כותרת שתתאר את נושא המסמך ובמקרה זה – העבודה.

שימוש בכותרות ברמות היררכיות שונות. כללי ה APA מחייבים לפחות חמש רמות של כותרות (ככל שהדבר תואם את מבנה המסמך). שימוש בכותרות מגלריית הסגנונות מבטיח ניווט נוח יותר במסמך למשתמשי תוכנות קוראות מסך ולסוגים נוספים של מוגבלויות הנעזרים באמצעי ניווט ו/או לצורך איתור נוח יותר של תכנים במסמך.

כמו כן, שימוש בכותרות מגלריית הסגנונות יאפשר יצירת תוכן עניינים מקושר בקלות.

תיאור לתמונות, תרשימים וטבלאות

כללי הכתיבה האקדמית מחייבים לתאר באופן כללי או מפורט בהתאם לסוג המידע תמונות, איורים, תרשימים וטבלאות. אין כאן דרישה להוספת טקסט חלופי לתמונה באופן שיהיה נסתר וזמין רק לקורא מסך בעת ניווט, אלא תיאור גלוי. במקרה זה תיאור תמונה, איור, תרשים או טבלה יהיו גלויים בכל מקרה לכולם.

טבלאות

חובה לספק כותרת לכל טבלה. גם במקרה זה הכותרת צריכה להיות גלויה לקורא. לדוגמה, "טבלה 1: מספר התלמידים שסיימו בהצטיינות את בחינות הבגרות בין השנים 2000 – 2010".

ככל שניתן, יש להשתמש במבנה טבלאי פשוט ונוח לקריאה. יחד עם זאת ככל שהטבלאות מורכבות יותר נהוג להסביר את תוכן הטבלה בטקסט שלפני או אחרי.

רשימות

שימוש ברשימות תבליטים ומספור אוטומטיים

גופנים

דווקא בתחום הגופנים, אין דרישה לשימוש בגופנים ממשפחת ה Sans-Serif אלא ההפך, בשימוש בגופנים ממשפחת ה Serif כמו Times New Roman שעשוי להיות קשה מאוד לקריאה עבור אנשים עם מוגבלות כגון לקויות ראייה ולמידה. הסיבה לכך היא ככל הנראה נעוצה בעובדה שבקריאת עבודות בעותק מודפס, הקריאה נוחה יותר כשהגופן הוא ממשפחת ה Serif.

כמו כן חשוב לזכור כי ככל שמדובר על קריאה דיגיטלית, מחקרים רבים תומכים בשימוש בגופנים ממשפחת ה Sans-Serif וכך גם מעוצבים ממשקי משתמש ממוחשבים.

קישורים למקורות מידע

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 13.05.2017