נגישות מדיה מבוססת זמן

מטרת מאמר זה היא להבהיר את הדרישות ממדיה תלויית זמן בהנחיות Wcag 2.0 לרמה AA תוך התייחסות למושגים כפי שהוגדרו בפרק מילון המונחים במסמך הנחיות Wcag 2.0. דרישות הנגישות מתייחסות לצורות ההנגשה מסוג תמלול, כתוביות ותיאור טקסטואלי של התרחשויות ויזואליות (לטובת אנשים עם לקות ראייה או עיוורון) וקוליות (עבור אנשים עם לקות שמיעה או חירשות).

 • עבור אנשים עם לקות שמיעה או חרשות – תמלול לקובצי אודיו
 • עבור אנשים עם לקות שמיעה או חרשות – כתוביות.
 • עבור אנשים עם לקות שמיעה או חירשות – כתוביות מורחבות המתארים התרחשויות קוליות. את ההתרחשויות הקוליות ניתן לספק ככתוביות מורחבות באזור הכתוביות בנגן או בטקסט חלופי לצד הנגן ובאופן שיופיעו בהתאם לרצף הופעת ההתרחשויות הקוליות.
 • עבור אנשים עם לקות ראייה או עיוורון – תיאור קולי בפס קול נפרד המוטבע בסרט והכולל תיאור קולי של התרחשויות חזותיות שאינן מלוות בטקסט. את התיאור החזותי ניתן לספק כתיאור קולי בפס הקול או כטקסט חלופי לצד הסרט ובאופן שישקף את ההתרחשויות הויזואליות כפי שהן מופיעות בווידאו.

דוגמאות

 1. אודיו מוקלט מראש: לכל קובצי האודיו כגון הרצאות מוקלטות יש לספק תמלול.
 2. וידאו מוקלט מראש: לכל סרטוני הווידאו יש לספק כתוביות אלא אם כן הווידאו הוא מדיה חלופית לטקסט. לדוגמה, אם קיים מדריך משתמש בפורמט טקסטואלי ובסוף כל פרק יש וידאו המדגים את מה שהציג הטקסט – אזי אין חובה בהוספת כתוביות. יש לזכור כי התיאור בטקסט וסרטון הווידאו יעבירו את אותו מסר בדיוק ושלא ישתמע משהו נוסף בסרטון הווידאו שלא הובהר במדריך המשתמש.
 3. אנימציות: לסרטוני אנימציות יש לספק תיאור טקסטואלי של המתרחש בסרט האנימציה. לרכיב הסרטון עצמו יש לספק תיאור טקסטואלי קצר.
 4. וידאו הכולל מוזיקת רקע: לסרטונים בווידאו הכוללים מוזיקת רקע יש לספק טקסט חלופי שיתאר את המתרחש בקליפ הווידאו.
 5. תיאור קולי או חלופה טקסטואלית שוות ערך מסופקת לסרטונים. המטרה של תיאור קולי או חלופה טקסטואלית אחרת היא לספק תיאור של ההתרחשויות הוויזואליות בסרט באותו רצף בו הם מופיעים בסרט ובאופן שימחיש לאדם עם מוגבלות בראיה את ההתרחשויות הוויזואליות. בנוסף לכך, במידה וקיימים התרחשויות קוליות – יש לספק להן הבר באופן שיסייע לאדם עם מוגבלות בשמיעה להבין את ההתרחשויות הלא מילוליות.
 6. שידור חי: יש לספק כתוביות ותיאור קולי לווידאו המועבר בשידור חי כגון אירוע חדשותי, אירוע מוזיקלי

 

עמידה בקריטריונים

הנחיה 1.2 מדיה מבוססת־זמן: יש לספק חלופות למדיה מבוססת־זמן. הסבר על הנחיה 1.2

קריטריון 1.2.1 שמע־בלבד, וידאו־בלבד (מוקלט מראש):

 • שמע־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, כך שתעביר את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע השמע־בלבד המוקלט מראש.

הגדרה במילון מונחים: חלופה למדיה מבוססת זמן alternative for time-based media. ()

מסמך המכיל

 • תיאורים בטקסט סדור היטב של מידע חזותי וקולי מבוסס-זמן
 • והמעניק אמצעי להשגת התוצאות של אינטראקציה מבוססת-זמן כלשהי

הערה:: תסריט המשמש ליצירת התכנים של המדיה המסונכרנת יענה על הגדרה זו רק אם תוקן כדי להציג באופן מדויק את המדיה המסונכרנת במצבה הסופי לאחר עריכה.

 • וידאו־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או פס־קול, כך שיעבירו את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע הווידאו־בלבד המוקלט מראש.

איך לבצע את 1.2.1 הסבר על 1.2.1

קריטריון1.2.2 כתוביות (הקלטה מראש):

קישורים – המלצות להטמעת כתוביות

קריטריון 1.2.3 תיאור בשמע או חלופה למדיה (הקלטה מראש):

למדיה מסונכרנת יש לספק

והמעניק אמצעי להשגת התוצאות של אינטראקציה מבוססת-זמן כלשהי

הערה:: תסריט המשמש ליצירת התכנים של המדיה המסונכרנת יענה על הגדרה זו רק אם תוקן כדי להציג באופן מדויק את המדיה המסונכרנת במצבה הסופי לאחר עריכה.

 • או
 • תיאור בשמע של תוכני הווידאו המוקלטים מראש,
  כלומר, הקראה המוספת לערוץ השמע לתיאור פרטים חזותיים חשובים שלא ניתן להבין אותם מתוך ערוץ השמע הראשי בלבד.

  • הערה 1: תיאור שמע של וידאו מקנה מידע על פעולות, דמויות, שינויי סצנה, טקסט על המסך, ותכנים חזותיים אחרים.
  • הערה 2: בתיאור שמע תקני, מצורפת הקראה במשך הפסקות קיימות בדיאלוג (ראו גם תיאור שמע מורחב

הגדרה במילון מונחים: תיאור שמע מורחב – extended audio description

תיאור שמע שנוסף להצגה אורקולית על ידי עצירת הווידאו כך שיש זמן להוספת תיאור נוסף.

הערה: טכניקה זו משמשת רק כאשר משמעות הווידאו תאבד ללא תיאור השמע הנוסף וההפסקות בין דיאלוג/הקראה הינן קצרות מידי.

 • הערה 3: כאשר כל המידע של הווידאו כבר ניתן בשמע קיים, אין צורך בתיאור שמע נוסף.
 • הערה 4: נקרא גם "תיאור וידאו" או "הקראה תיאורית".
 • למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור
 • (רמה A )

איך לבצע את 1.2.3 הסבר על 1.2.3

קריטריון 1.2.4 כתוביות (שידור חי):

קריטריון 1.2.5 תיאור בשמע (הקלטה מראש):

יש לספק תיאור בשמע, במדיה מסונכרנת,

תיאור שמע – audio description

הקראה המוספת לערוץ השמע לתיאור פרטים חזותיים חשובים שלא ניתן להבין אותם מתוך ערוץ השמע הראשי בלבד.

 • הערה 1: תיאור שמע של וידאו מקנה מידע על פעולות, דמויות, שינויי סצנה, טקסט על המסך, ותכנים חזותיים אחרים.
 • הערה 2: בתיאור שמע תקני, מצורפת הקראה במשך הפסקות קיימות בדיאלוג (ראו גם תיאור שמע מורחב).
 • הערה 3: כאשר כל המידע של הווידאו כבר ניתן בשמע קיים, אין צורך בתיאור שמע נוסף.
 • הערה 4: נקרא גם "תיאור וידאו" או "הקראה תיאורית".

לכל תוכני הווידאו המוקלטים מראש

רמה AA

מילון מונחים למדיה מבוססת זמן במסמך הנחיות Wcag 2.0 לרמה AA

חלופה למדיה מבוססת זמן alternative for time-based media.

מסמך המכיל

 • תיאורים בטקסט סדור היטב של מידע חזותי וקולי מבוסס-זמן
 • והמעניק אמצעי להשגת התוצאות של אינטראקציה מבוססת-זמן כלשהי

הערה:: תסריט המשמש ליצירת התכנים של המדיה המסונכרנת יענה על הגדרה זו רק אם תוקן כדי להציג באופן מדויק את המדיה המסונכרנת במצבה הסופי לאחר עריכה.

תיאור שמע – audio description

הקראה המוספת לערוץ השמע לתיאור פרטים חזותיים חשובים שלא ניתן להבין אותם מתוך ערוץ השמע הראשי בלבד.

 • הערה 1: תיאור שמע של וידאו מקנה מידע על פעולות, דמויות, שינויי סצנה, טקסט על המסך, ותכנים חזותיים אחרים.
 • הערה 2: בתיאור שמע תקני, מצורפת הקראה במשך הפסקות קיימות בדיאלוג (ראו גם תיאור שמע מורחב).
 • הערה 3: כאשר כל המידע של הווידאו כבר ניתן בשמע קיים, אין צורך בתיאור שמע נוסף.
 • הערה 4: נקרא גם "תיאור וידאו" או "הקראה תיאורית".

תיאור שמע מורחב – extended audio description

תיאור שמע שנוסף להצגה אורקולית על ידי עצירת הווידאו כך שיש זמן להוספת תיאור נוסף.

הערה: טכניקה זו משמשת רק כאשר משמעות הווידאו תאבד ללא תיאור השמע הנוסף וההפסקות בין דיאלוג/הקראה הינן קצרות מידי.

קישורים משלימים

עודכן על ידי אילנה בניש בתאריך 11.12.2016