הנגשת פלאש

כדי להנגיש תוכני "פלאש" יש להכיר את העקרונות וההנחיות הקשורים בנגישות. לאחר שתלמדו את הנחיות הנגישות, תגלו שאת רובן אפשר ליישם בקלות יחסית. הסוד טמון במוּדעות לעקרונות, ובעיצוב בהתאם להנחיות. האתגר הגדול הוא הנגשת קובצי "פלאש" ל"קוראי-מסך". "פלאש" מספק פתרונות טובים, אולם הוא דורש מהמעצבים ומהמפתחים ללמוד את הנושא לעומק ולהשקיע מאמץ לא-מבוטל בעיקר כאשר מדובר בסרטים מורכבים.

אסטרטגיות להנגשת "פלאש"

להלן רשימה של אסטרטגיות להנגשת "פלאש" לפי סוגי מוגבלויות. חלק מהאסטרטגיות ברשימה זו כוללות הפניה לפירוט הטכניקות ליישום בהמשך המאמר.

לקויות שמיעה

רגישות להבהובים

  • יש להסיר הבהובים שנעים בין 2–55 פעמים בשנייה.

לקויות מוטוריות (תנועת ידיים מוגבלת)

לקויות קוגניטיביות

  • יש לתת למשתמשים שליטה בתוכן תלוי-זמן (למשל, לאפשר עצירה, חזרה לאחור וכדומה).
  • יש לספק אמצעי ניווט ושליטה פשוטים לשימוש.
  • יש לשמור על עקביות.
  • יש להשתמש בשפה פשוטה וברורה.

לקות ראייה

עיוורון

  • יש לאפשר נגישות ל"קוראי-מסך" או לספק חלופה ל"פלאש".
  • יש לאפשר נגישות באמצעות מקלדת.
  • אין להפריע לפעולת השמע (אודיו) של "קורא-המסך" ואין להשתמש במקשים השמורים ל"קורא-המסך".
  • יש לספק חלופה טקסטואלית לכל תוכן שאינו טקסטואלי ויש לו משמעות תוכנית או תפעולית.
  • יש להעביר מידע לגבי שם, תפקיד וערך.

טכניקות ליישום