אודיו

דברים שחשוב לדעת על אודיו

  1. השמעה של מוסיקה או קולות עלולה להסב את תשומת ליבו של המשתמש מהעיקר ולהפריע לריכוז שלו. לכן, יש לאפשר עצירה או הפסקה של השמעה אוטומטית של סאונד שמתנגן למשך יותר מ 3 שניות או לספק מנגנון לשליטה בעוצמת בקול.
  2. כיוון שמיעתם של חלק מהמשתמשים לקוי, אסור שצליל יהווה סימן יחידי להעברת מידע, למשוב או כל אינדיקציה אחרת. עליכם להוסיף תמיד גם חיווי ויזואלי. לדוגמא, אין לסמן שגיאת הקלדה בצליל בלבד, יש לצרף לך הודעה ויזואלית וטקסטואלית.
  3. מומלץ להפחית ככל האפשר רעשי רקע באודיו משום שהם עלולים להעפיל על התוכן החשוב – למשל קריינות. זאת משום שלקויי שמיעה רבים מתקשים לבצע הבחנה בין קולות הרקע לקולות התוכן בניגוד לאנשים ששמיעתם תקינה שיכולים להתעלם מקולות רקע בעוצמה גבוהה יחסית ולמקד את תשומת ליבם בתוכן. אם ברצונכם להשמיע קולות רקע מבלי שיפריעו עליכם לדאוג שעוצמתם תהיה כרבע מעוצמת קולות התוכן.

הנחיות נגישות רלוונטיות

1.2.1 אודיו-בלבד ווידאו-בלבד (הקלטה מראש): הכתוב להלן מתאים עבור אמצעי-תקשורת מוקלטת מראש של אודיו-בלבד ושל וידאו-בלבד, מלבד המקרים בהם האודיו או הוידאו הינם מדיה חלופית לטקסט, ומסומן ככזה באופן מובהק: (רמה A)

  • אודיו-בלבד מוקלט מראש: מסופקת חלופה למדיה מבוססת-זמן , המציגה מידע שווה-ערך לתכנים המוקלטים מראש של אודיו-בלבד.
  • וידאו-בלבד מוקלט מראש: מסופקת חלופה למדיה מבוססת-זמן או מסופק ערוץ אודיו המגיש מידע שווה-ערך לתכנים המוקלטים מראש של וידאו-בלבד.

1.3.3 מאפייני חישה: הנחיות הניתנות לשם הבנה והפעלה של תכנים אינן נסמכות אך ורק על מאפייני חישה של מרכיבים כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל. (רמה A)
1.4.2 שליטה באודיו: אם אודיו כלשהו בדף רשת מנגן באופן אוטומטי במשך יותר מ-3 שניות, ניתן מנגנון עצירה או הפסקה, או שניתן מנגנון לשליטה בעוצמת האודיו באופן בלתי תלוי בדרגת העוצמה הכללית במערכת. (רמה A)

טכניקות

תסריט – אם אתם משמיעים קובץ אודיו בלבד (כלומר אודיו ללא וידאו) עליכם לצרף בסמוך קישור לטקסט הכולל את כל המידע השמיעתי שבקובץ הסאונד.לדוגמא – בקובץ האודיו מושמע נאום של מרתין לותר קינג. בנקודות מסויימות בנאום הקהל מוחה כפיים. על התסריט לתאר את המקומות בהם הקהל מוחה כפיים או כל מידע שמיעתי אחר שמשמעותי להבנת ההתרחשות הקולית.
שליטה בסאונד – כאשר אתם משמעים סאונד ספקו כפתור עצירה (stop) או כפתור הפסקה (pause). אמצעי נוסף הוא לאפשר למשתמש לשלוט בעוצמת הקול (volume).