בלי מלכודות מקלדת

מלכודת מקלדת מתרחשת כאשר משתמש מקלדת עם או ללא קורא מסך מגיע למצב שבו הניווט בדף האינטרנט קופא באופן שלא מאפשר לו להתקדם קדימה או לחזור אחורה בניווט באמצעות מקשי קיצור כגון Tab, Shift+Tab, מקשי החיצים או כשלא ניתן להפעיל קישור, לפתוח תפריט או לבצע כל פעולה אחרת עם המקלדת שניתנת לביצוע באמצעות העכבר.

הגורמים למלכודות מקלדת

הסיבה העיקרית הגורמת למלכודת מקלדת היא שימוש ב JavaScript Event Handlers באופן המאפשר תפעול רכיבים בדף האינטרנט באמצעות העכבר בלבד

המלצות להימנעות ממלכודות מקלדת

שימוש בכל אחד מהמפורטים ברשימה עשוי לגרום לבעיות נגישות מהמקלדת ולפיכך מומלץ להימנע מהשימוש בהם

  • onMouseOver and onMouseOut
  • onFocus and onBlur
  • Click and onDblClick

כשרכיבים אלה מוטמעים בדפי אינטרנט משתמשי מקלדת לא יכולים לגשת אליהם באמצעות מקשי ה Tab וה Shift+Tab. יתר על כן, משתמשי תוכנות קוראות מסך לעיתים לא מזהים כלל את הקישורים שניתנים לתפעול באמצעות עכבר בלבד ולכן המידע אודותם או המידע המשוייך אליהם – למשל כתתי תפריטים – אינו מזוהה כלל. במקרים אחרים חלק מתוכנות קוראות המסך עשויות לזהות שקיים קישור אך ניסיון להפעילו עם מקלדת לא עובד – לא באמצעות מקש ה ENTER ולא באמצעות מקשי קיצור אחרים.

הפניה להנחיות Wcag 2.0

עיקרון 2 תפעוליות

הנחיה 2.1 נגישות מהמקלדת: יש לדאוג לאפשרות לבצע את כל הפעולות באמצעות המקלדת.

הנחיה 2.1 נגישות מהמקלדת: יש לדאוג לאפשרות לבצע את כל הפעולות באמצעות המקלדת.

הסבר על הנחיה 2.1

קריטריון 2.1.1 מקלדת: כל ה פעולות הקשורות בתוכן יהיו ניתנות לביצוע באמצעות מנשק מקלדת, בלי דרישה לקצב הקלדה מסוים, למעט מקרים שבהם הקלט תלוי במעקב אחר תנועות המשתמש ולא רק בערך הסופי של ההקלדה (רמה A)

הסבר על 2.1.1

איך לבצע את 2.1.1

הערה 1: החריג הנזכר לעיל מתייחס לקלט הנדרש לשם השלמת הפעולה, ולא לשיטת ההזנה של הקלט. לדוגמה, אם המשתמש מזין טקסט באמצעות כתיבה ידנית, שיטת הזנת הקלט (כתב־יד) אמנם תלויה במעקב אחר תנועות המשתמש, אבל להשלמת הפעולה נדרש רק הטקסט הסופי.

הערה 2: אין הכוונה לאסור על הזנת קלט באמצעות העכבר, או בדרך אחרת, בנוסף לאפשרות השימוש במקלדת – מתן אפשרויות כאלה מקובל בהחלט.

קריטריון 2.1.2 בלי "מלכודות מקלדת": יש לאפשר הסרה של מוקד המקלדת (הפוקוס) ממרכיב כלשהו בדף באמצעות מנשק המקלדת בלבד, אם העברת המוקד למרכיב נעשית באמצעות המקלדת. יש ליידע את המשתמש לגבי אופן הסרת מוקד המקלדת, אלא אם מדובר בשימוש במקש "טאב", במקשי החצים הרגילים או בדרך סטנדרטית אחרת לביצוע פעולה כזאת (רמה A)

הסבר על 2.1.2

איך לבצע את 2.1.2

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

קישורים משלימים

 

עודכן בתאריך 22.01.2016 ע"י אילנה בניש