הגדרת שפה

על-פי הנחיות רמה A, יש להגדיר את השפה הראשית שבה כתוב העמוד (עברית, אנגלית, ערבית, רוסית וכו'). הסיבה לכך היא התוכנות  לקריאת מסך הזקוקות למידע לגבי השפה שהן אמורות להקריא. לכל שפה יש מנוע משלה להמרת טקסט לדיבור (text-to-speach), והוא יופעל בהתאם להגדרת השפה. שפה ראשית היא השפה שבה כתוב רוב העמוד. לדוגמה, בעמוד זה השפה הראשית היא עברית, אף על-פי שכלולים בו קטעי טקסט אחדים באנגלית.

ברמה AA יש הנחיה נוספת לציין מעבר בין שפות בתוך הטקסט, כמו במשפט הבא:


<p>Accessibility for all "<span lang="he" dir="rtl">נגישות לכל, W3C</span>" in Hebrew.</p>

אין צורך ליישם את הדרישה הזאת באתרים בעברית בעת מעבר לאנגלית, כיוון שמעבר כזה הוא בררת המחדל. אם אתם עוברים לשפה זרה אחרת, עליכם לציין זאת.

הנחיות נגישות רלוונטיות

הנחיה 3.1 קריא: יש ליצור תוכני טקסט קריאים וניתנים להבנה.

3.1.1 השפה בדף: יש לאפשר זיהוי באמצעות תוכנה של השפה הטבעית שבה כתוב התוכן בכל דף רשת. (רמה A)

3.1.2 השפה באזורים של הדף: יש לאפשר זיהוי באמצעות תוכנה של השפה הטבעית בכל פיסקה או קטע של התוכן, למעט שמות פרטיים, מונחים טכניים, מילים בשפה בלתי-מוגדרת, ומילים או ביטויים שנעשו חלק משפת התחום שבו עוסק הטקסט. (רמה AA)