המלצות לבדיקות פרקטיות בשני דפדפנים

הנחיות Wcag 2.0 לרמה AA מציעות לבצע בדיקת נגישות בשני דפדפנים לפחות. יחד עם זאת, הניסיון מלמד כי אין צורך לשכפל את בדיקת הנגישות שבוצעה בדפדפן אחד בדפדפן נוסף. חלק גדול מרכיבי הנגישות שהוטמעו באתרי אינטרנט יתפקדו באופן דומה בדפדפנים נוספים.

רכיבים שיזוהו באופן דומה בדפדפנים פופולאריים

 • מנגנון דילוג לתוכן ראשי
 • כותרת עמוד
 • תגי כותרת H
 • טקסט קישור
 • תוויות Label בשדות טפסים
 • רשימות
 • טבלאות נתונים הכוללות TH בכותרות העמודות
 • טקסט חלופי לתמונות, תמונות קישור והגדרת תמונה כתמונת רקע
 • מאפייני עיצוב ברוב המקרים ישמרו ויראו אותו הדבר בדפדפנים פופולאריים בשימוש

נשאלת השאלה אם כך – יכן באים לידי ביטוי ההבדלים בין הדפדפנים השונים

הבדלים בניווט

דפדפנים שונים עשויים להשפיע על ניווט באמצעות המקלדת באופנים שונים. לא ניתן להצביע על חוקיות מסוימת ולהחיל אותה על סוגי אתרים שונים. כמו כן, ההבדלים נובעים גם מעובדת קיומם של תוכנות קוראות מסך שונות שחלקן פועלות טוב יותר בדפדפנים מסוימים וחלקם לא תומכות באופן מטבי בדפדפנים אחרים.

הבדלים ביישומי  html5 ו ARIA דפדפנים שונים

הבדל  נוסף נוגע  לתמיכת דפדפנים ביישום רכיבי HTML5 ו ARIA. רשימה מלאה ומעודכנת של תמיכת דפדפנים ברכיבי HTML5  ניתן למצוא באתר HTML5 Accessibility ורשימה דומה עבור תמיכת דפדפנים ב ARIA ניתן למצוא באתר Accessibility  MDN

מהאתרים ניתן ללמוד שיותר ויותר דפדפנים תומכים ביישום רכיבי HTML5  ו ARIA

 • EDGE
 • Firefox 47
 • Chrome 52 ו Opera
 • Internet Explorer 11
 • Safari 9.1

המלצות לבדיקה בשני דפדפנים

 1. בדיקת ניווט באמצעות מקש ה Tab על מנת לוודא שהניווט הוא לוגי ואינטואיטיבי בהתאם לסדר הרכיבים המוצג על המסך
 2. בדיקה שבמהלך ניווט באמצעות מקש ה Tab הפוקוס לא עובר מהחלון הפעיל לשורת הכתובות או לשורת התפריטים או מאבד כיוון. כלומר, חשוב  לבדוק שהניווט תקין בהתאם להמלצות בסעיף 1.
 3. לבדוק שניווט בשדות קלט תקין בהתאם לסדר הופעת השדות על גבי המסך
 4. לבדוק תקינות של מנגנוני זיהוי שגיאה
 5. לבדוק גישה לתפריטים החושפים תפריטי משנה

הניסיון מלמד שההבדלים בין הדפדפנים השונים מתבטא בעיקר בניווט מקלדת ובתמיכה של קוראי מסכים. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי יותר ויותר קוראי מסכים תומכים טוב יותר בדפדפנים פופולאריים נפוצים בשימוש. כמו כן חשוב לזכור שכשהכתיבה בקוד היא תיקנית רוב הסיכויים שרוב טכנולוגיות הסיוע בניווט לרבות תוכנות קוראות מסך יתמכו באתרי אינטרנט.

עודכן ע"י אילנה בניש  בתאריך 08.09.2016