התאמות נגישות בפייסבוק וטוויטר

בתקנה 35ז כתוב:

"…(ז) חייב יבצע התאמות נגישות כאמור בתקנה זו אף אם החומרה שהוא עושה בה שימוש במתן שירות האינטרנט מצויה מחוץ לגבולות ישראל; ואולם ניתן השירות באמצעות פלטפורמת רשת חברתית (כגון פייסבוק או טוויטר), יבצע נותן השירות את אלה מבין התאמות הנגישות הנתונות לבחירתו באמצעות הפלטפורמה (כגון בחירת ניגודיות)….".

הבהרות

אתרים שתחזוקתם מחוץ לגבולות ישראל

באשר לחלק הראשון של סעיף זה, הכוונה היא שאם נותן שירות ציבורי באמצעות אתר אינטרנט שתחזוקתו נעשית באמצעות שרת מחוץ לגבולות ישראל – יהיה חייב בכל מקרה בנגישות בהתאם לאמור בתקנה 35.

התאמות נגישות בפלטפורמות כגון פייסבוק או טוויטר.

הכוונה היא שנותן שירות ציבורי יהיה חייב בביצוע התאמות נגישות הניתנות ליישום ברשת חברתית כגון פייסבוק או טוויטר – כגון בחירה בסט צבעים נוסף או הגברת ניגודיות. בפועל באתר פייסבוק וטווויטר אין אפשרות לבצע התאמות נגישות של מזין התכנים לפלטפורמה זו.

התאמות נגישות בפייסבוק וטוויטר

  • תמיכה בגישה לאזורים שונים באמצעות מקשי קיצור במקלדת
  • תמיכה בתגי כותרת H
  • תמיכה במתן טקסט חלופי לתמונות
  • מרבית שדות הקלט לרבות כפתורי פעולה ניתנים לזיהוי על ידי תוכנה קוראת מסך
  • ניווט באמצעות המקלדת: הרשת החברתית פייסבוק מאפשרת באזורים מסוימים ניווט טוב יותר עם מקשי מקלדת של Tab ו Shift+Tab ובאזורים מסוימים מכניסה את משתמשי המקלדת למצב של מלכודת מקלדת. ברשת החברתית טוויטר לא זוהו בעיות מסוג זה של ניווט באמצעות המקלדת ומלכודות מקלדת.

עודכן בתאריך 01.03.2016 ע"י אילנה בניש