מונחים מרכזיים בהנחיות Wcag 2.0

לפני קריאת הקריטריונים בהנחיות Wcag 2.0 חשוב להכיר מושגים חשובים בתחום הטכנולוגיה והנגישות בעולם האינטרנט וטכנולוגיות מידע.

מתוך מילון המונחים בהנחיות Wcag 2.0

טכנולוגיה מסייעת

טכנולוגיית עזר (כפי שהיא משמשת במסמך זה) – (assistive technology (as used in this document

חומרה ו/או תוכנה המתפקדים כסוכן משתמש, או לצד סוכן משתמש נפוץ, להענקת תפקוד העונה על דרישות משתמשים בעלי מוגבלויות החורגות מאלה המוצעות על ידי סוכני משתמש נפוצים

הערה 1: תפקוד הניתן על ידי טכנולוגיית עזר כולל תצוגות חלופיות (כגון דיבור משולב או תכנים מוגדלים), שיטות קלט חלופיות (כגון קול), מנגנונים נוספים של ניווט או התמצאות, והמרות של תכנים (למשל לשם הפיכת טבלאות לנגישות יותר).

הערה 2: טכנולוגיות מסייעות מחליפות לעיתים קרובות נתונים והודעות עם סוכני משתמש באמצעות שימוש ב-API-ים וניטורם.

הערה 3: השוני בין סוכני משתמש נפוצים לטכנולוגיות מסייעות אינו מוחלט. סוכני משתמש נפוצים רבים מציעים יכולות אחדות לעזרת אנשים בעלי מוגבלויות. ההבדל הבסיסי הוא שסוכני משתמש נפוצים מכוונים לקהל רחב ומגוון הכולל בדרך כלל אנשים עם ובלי מוגבלויות. טכנולוגיות מסייעות מכוונות לתחום צר של אוכלוסיות משתמשים בעלי מוגבלויות מסוימות. העזרה הניתנת על ידי טכנולוגיות מסייעות הינה מדויקת יותר ומתאימה לצרכים של משתמשי המטרה שלה. סוכן המשתמש הנפוץ עשוי להציע תפקודיות חשובה לטכנולוגיות מסייעות כגון הבאת תוכני רשת מיחידות תוכנה או פרוק שפת סימני עריכה לאגודות ניתנות לזיהוי.

דוגמאות

דוגמה:: טכנולוגיות מסייעות חשובות בהקשר של מסמך זה כוללות:

  • מגדילי מסך, ועזרים אחרים של קריאה חזותית, אשר משמשים אנשים עם מוגבלויות הדפסה חזותיות, תפיסתיות, ופיזיות לשינוי גופן, גודל, מרווח, צבע, תאום זמן ביצוע עם דיבור, וכו' על מנת לשפר את הקריאות החזותית של טקסט ותמונות מוגשים;
  • קוראי מסך, המשמשים אנשים עיוורים לקריאת מידע טקסטואלי באמצעות דיבור מסונתז או ברייל;
  • תוכנה ההופכת טקסט לדיבור, המשמשת אנשים מסוימים עם מוגבלויות קוגניטיביות, של שפה ושל לימוד להמרת טקסט לדיבור מסונתז;
  • תוכנה לזיהוי דיבור, העשויה לשמש אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות מסוימות;
  • מקלדות חלופיות, המשמשות אנשים עם מוגבלויות פיזיות מסוימות לחיקוי המקלדת (כולל מקלדות חלופיות המשתמשות במצביעי ראש, מתגים נפרדים, שאיפה/פליטה והתקני קלט מיוחדים אחרים.
  • התקני הצבעה חלופיים, המשמשים אנשים עם מוגבלויות מסוימות על מנת לדמות הצבעה והפעלת לחצנים של עכבר.

תמיכה בנגישות (מוּנגשׁ)

טכנולוגיה משמשת באופן מוּנגשׁ כאשר היא עובדת כראוי עם טכנולוגיות מסייעות ( AT) ועם מאפייני הנגישות של מערכת ההפעלה, של הדפדפן או של האמצעים האחרים העומדים לרשות המשתמש. מאפיינים של טכנולוגיה נחשבים תקינים לפי הקריטריונים להצלחה במסמך שלפניכם, רק אם אפשר להשתמש בהם באופן מונגש. אין מניעה שמאפיינים של טכנולוגיה ישמשו באופן בלתי מונגש (כלומר, בלי ליצור קשר עם טכנולוגיות מסייעות וכדומה), כל עוד אין סומכים עליהם לצורך קביעת התקינות לפי הקריטריונים (כלומר, כשיש דרך אחרת, מוּנגשׁת, להעברת אותו מידע או לביצוע אותן פעולות).

ניתן לזיהוי ע"י תוכנה

זיהוי ע"י תוכנה (ניתן לזיהוי ע"י תוכנה) – (programmatically determined (programmatically determinable

קביעה על ידי תוכנה מתוך נתונים שסופקו על ידי הכותב ונמסרו באופן בו יכולים סוכני משתמש שונים, כולל טכנולוגיות מסייעות, לחלץ ולהציג את המידע למשתמשים באופנים שונים.

דוגמאות

דוגמה 1: נקבע בשפת סימני עריכה מתוך מרכיבים ותכונות הנגישים ישירות לטכנולוגיית עזר הזמינה בדרך כלל.

דוגמה 2: נקבע מתוך מבני נתונים של טכנולוגיה מסוימת בשפה נטולת סימני עריכה ונחשף לטכנולוגיית עזר באמצעות API לנגישות הנתמך על ידי טכנולוגיית עזר הזמינה בדרך כלל.

הקשר של קישור המזוהה ע"י תוכנה – programmatically determined link context

מידע נוסף הניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך קשרים לקישור, המשולב עם הטקסט של הקישור, והמוצג למשתמשים באופנים שונים

דוגמה: ב-HTML, מידע הניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך קישור באנגלית כולל טקסט הנמצא בפיסקה, ברשימה, או בתא-טבלה של הקישור או בתא כותרת של טבלה אשר משויך לתא-הטבלה המכיל את הקישור.

הערה: כיוון שקוראי מסך מפענחים סימני פיסוק, הם מסוגלים לספק גם את ההקשר מתוך המשפט הנוכחי, כאשר המוקד נמצא על קישור במשפט זה

דף רשת – Web page

חשוב לשים לב לכך שבתקן הנוכחי המונח" דף רשת" מקיף הרבה יותר מדפי HTML סטטיים. ברשת הווב הולכים ומופיעים דפים המתאפיינים במידה הולכת וגוברת של דינמיות. המונח "דף רשת" כולל כעת גם אותם, וגם "דפים" שיכולים להציג קהילות וירטואליות אינטראקטיביות שלמות. לדוגמה, המונח "דף רשת" כולל גם URI בודד המעביר חוויה סוחפת אינטראקטיבית דמוית סרט. פרטים נוספים (באנגלית) בהסבר על "דף רשת".

משאב בלתי-משובץ (non embeded) שנלקח מ-URI יחיד המשתמש ב-HTTP ובנוסף משאבים אחרים כלשהם אשר משמשים למסירה או מיועדים למסירה ביחד איתו על ידי סוכן משתמש

הערה 1: כדי להיחשב דף רשת, למטרת עמידה בתקן של הנחיות אלו, משאב חייב להיות "בלתי משובץ" בתחום העמידה בתקן.

הערה 2: כדי להיחשב דף רשת, למטרת עמידה בתקן של הנחיות אלו, משאב חייב להיות "בלתי משוכן" (“non-embeded”) בתחום העמידה בתקן.

דוגמאות

דוגמה 1: משאב רשת כולל כל התמונות המשובצות ומדיה.

דוגמה 2: תכנית דואר רשת הבנויה באמצעות JavaScript א-סינכרוני ו-AJAX) XML). התכנית חיה כולה ב- http://example.com/mail, אך כוללת תיבת דואר נכנס, אזור רשימת כתובות, ולוח שנה. ניתנים קישורים או לחיצים המביאים את תיבת הדואר הנכנס, רשימת הכתובות, או לוח השנה לכדי הצגה, אך אינם משנים את ה-URI של הדף בכללותו.

דוגמה 3: אתר שער ניתן להתאמה, מקום בו משתמשים יכולים לבחור תכנים להדפסה מתוך מערכת מודולים של תכנים שונים.

דוגמה 4: כאשר אתה מזין בדפדפן שלך, אתה מזין סביבת קניות אינטראקטיבית בה אתה משוטט באופן חזותי בחנות תוך כדי שאתה מושך מוצרים מהמדפים סביבך לתוך עגלת קניות חזותית הנמצאת מולך. הקשה על מוצר גורמת לו להיות מוצג יחד עם דף מפרט מרחף לצידו. זה יכול להיות אתר רשת בדף אחד או רק דף אחד מתוך אתר רשת.

תמיכה בנגישות (מוּנגשׁ)

טכנולוגיה משמשת באופן מוּנגשׁ כאשר היא עובדת כראוי עם טכנולוגיות מסייעות ( AT) ועם מאפייני הנגישות של מערכת ההפעלה, של הדפדפן או של האמצעים האחרים העומדים לרשות המשתמש. מאפיינים של טכנולוגיה נחשבים תקינים לפי הקריטריונים להצלחה במסמך שלפניכם, רק אם אפשר להשתמש בהם באופן מונגש. אין מניעה שמאפיינים של טכנולוגיה ישמשו באופן בלתי מונגש (כלומר, בלי ליצור קשר עם טכנולוגיות מסייעות וכדומה), כל עוד אין סומכים עליהם לצורך קביעת התקינות לפי הקריטריונים (כלומר, כשיש דרך אחרת, מוּנגשׁת, להעברת אותו מידע או לביצוע אותן פעולות).
אפשר למצוא את הגדרת המונח "מונגש" במסמך שלפניכם, בנספח א: מונחים. למידע נוסף (באנגלית), ראו הסבר על תמיכה בנגישות.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 07.06.2016