נגישות במצגת תמונות דינאמית – קרוסלה

באתרים הכוללים מידע נע המתחלף בכל פרק זמן נתון כגון מצגת תמונות מתחלפות המכונות גם קרוסלה יש לוודא שכל אלה מתקיימים

 • ניתן להגיע לקרוסלת התמונות
 • ניתן להגיע לכפתורים המאפשרים הרצה קדימה ואחורה של התמונות
 • הטקסט החלופי לתמונות זמין ומוקרא על ידי תוכנות קוראות מסך
 • במידה ומדובר בתמונות מתחלפות אוטומטית, יש לקבוע מנגנון שיאפשר לעצור את התמונות הנעות
 • ככל שהדבר אפשרי, מומלץ שתמונות לא יופיעו כתמונות נעות באופן אוטומטי. מומלץ לספק למשתמש את השליטה על אופן התנועה של קרוסלת התמונות

אחת הדרכים לבצע התאמות נגישות בקרוסלות מידע הוא להשתמש ב ARIA Live .

עמידה בקריטריונים

הנחיה 2.2 משך זמן מספיק: יש לתת למשתמשים זמן מספיק כדי לקרוא את התוכן ולהשתמש בו .

הסבר על הנחיה 2.2

2.2.2 הפסקה, עצירה, הסתרה

קריטריון 2.2.2 הפסקה, עצירה, הסתרה: במקרים של תנועה, הבהוב, גלילה או מידע מתעדכן אוטומטית, יש לדאוג לכל הדברים הבאים (רמה A)

יישום 2.2.2

 • תנועה, הבהוב, גלילה: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המופיע נע, מהבהב או נגלל, אם הוא
  1. מופיע באופן אוטומטי
  2. נמשך יותר מחמש שניות
  3. מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם התנועה, ההבהוב או הגלילה מהותיים לפעולה מסוימת.
 • עדכון אוטומטי: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המתעדכן באופן אוטומטי, או שיאפשר שליטה בתדירות העדכון, אם המידע
  1. מופיע באופן אוטומטי
  2. מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם העדכון האוטומטי מהותי לפעולה.
 • הערה 1: לדרישות בעניין תוכן עם הבזקים או הבהובים ("פליקרים", "פלאשים"), ראו הנחיה 2.3.
 • הערה 2: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.
 • הערה 3: במקרה שבו התוכן מתעדכן באמצעות תוכנה במרווחי זמן קבועים, או מועבר בזרימה (streaming) אל האמצעי העומד לרשות המשתמש, אין צורך לשמר ולהציג מידע שנוצר או התקבל בזמן שבין הפסקה יזומה של פעילות הדף לבין חידושה. דבר כזה עלול להיות בלתי אפשרי מבחינה טכנית, ובמקרים רבים אף עלול לגרום להטעיה.

הערה 4: הנְפּשׁה (אנימציה) המופיעה כחלק מפתיח לפני טעינת התוכן, או במצב דומה אחר, יכולה להיחשב מהותית, אם אין כל אפשרות לאינטראקציה עם אף אחד מהמשתמשים, ואם היעדר סימון להתקדמות עלול לבלבל את המשתמשים או לגרום להם לחשוב שהתוכן נתקע או התקלקל.

מקורות מידע

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 13.10.2016