נגישות בתפריטים ותפריטי משנה

אחד מהרכיבים החשובים ביותר באתרי אינטרנט הם התפריטים. תפריטים כוללים מידע רב באמצעות קישורים המהווים תתי תפריטים. על מנת שאנשים עם מוגבלות ובמיוחד משתמשי מקלדת עם וללא קורא מסך יוכלו להגיע לתפריטים ולנווט בהם ובתפריטי המשנה שבהם יש לוודא שהתפריטים מונגשים למשתמשי מקלדת.

חסמי נגישות למשתמשי מקלדת ועכבר

כיום חלק גדול מהתפריטים פותחו כך שרק משתמשי עכבר יכולים להגיע אליהם ורק לחיצה עם קליק שמאלי על אחד מתפריטי המשנה תאפשר את המעבר לקישור הנבחר. שיטה זו מהווה חסם נגישות בפני אנשים עם מוגבלות הנעזרים במקשי קיצור במקלדת בין אם הם משתמשים בקורא מסך ובין אם לאו.

חסמי נגישות למשתמשי מקלדת

כשמשתמש מקלדת ללא קורא מסך ינסה לנווט לתפריט הכולל תפריטי משנה באמצעות מקש ה Tab הוא לא יצליח להגיע לתפריט. משתמש בקורא מסך ברוב המקרים לא יידע לזהות כלל שקיים תפריט הכולל תפריטי משנה. מדובר אם כך בחסם נגישות משמעותי ביותר עבור משתמשי מקלדת לאור העובדה שחלק גדול מהמידע באתרים מסוימים מאורגנים בתפריט העליון.

חסמי נגישות למשתמשי עכבר

ישנם מצבים בהם משתמשי עכבר נתקלים בתפריטים שבהם רק ריחוף עם העכבר גורם לתפריט להיפתח מבלי שיהיה צורך להקליק על המקש השמאלי בעכבר בכדי לפתוח את התפריט. מצב זה יוצר חוויית שימוש מאוד לא נעימה עבור גולשים עם מוגבלות מוטורית, אנשים עם מוגבלות בראייה או אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית ואנשים עם הפרעות קשב וריכוז שמסיבות ברורות נוטים להזיז את העכבר יותר גם מבלי שהתכוונו לבצע פעולה כלשהי – וכתוצאה מכך התפריט נפתח וחושף את תפריטי המשנה מבלי שהמשתמש התכוון לכך.

גורמים לחסמי נגישות בתפריטים החושפים תפריטי משנה

שימוש ב onMouseOver ו onMouseOut יוצר חסם נגישות

בשיטה זו רק משתמש בעכבר יוכל להגיע לתפריטים ובעת הריחוף עליהם הם ייפתחו ויחשפו תתי תפריטים. בשיטה זו רק לחיצה על מקש קליק שמאלי באמצעות העכבר יפתחו את הקישורים בהם בחר המשתמש. למשתמש מקלדת עם וללא קורא מסך לא תהייה דרך להפעיל את התפריטים ותתי התפריטים בהם.

טכניקות להנגשת תפריטים ותפריטי משנה

על אף שקיימות מספר טכניקות להנגשת תפריטים הכוללים תפריטי משנה – אחת הדרכים שנמצאה כנגישה ביותר למשתמשי מקלדת בכלל ולמשתמשי תוכנות קוראות מסך בפרט היא שימוש ב ARIA.

היתרון של ARIA הוא ביכולת שלה לספק למשתמשי תוכנות קוראות מסך מידע מהימן יותר על המבנה הסמנטי של האתר. משתמשי מקלדת שאינם עושים שימוש בקורא מסך ייהנו מהנגישות שכן השימוש ברכיבי ARIA מייצר מנגנון נוח מאוד לניווט עבור כל משתמשי המקלדת ואם לומר את האמת – גם עבור מרבית משתמשי עכבר שכן מידע אינו נחשף בעת ריחוף של סמן העכבר בלבד.

נגישות לתפריטים באמצעות רכיבי ARIA

  • role="menuitem: יאפשר לקורא מסך לזהות שמדובר בציון דרך מסוג תפריט
  • aria-haspopup=tru: יאפשר לקורא מסך לזהות שתפריט מסוים כולל תת תפריט
  • class=trigger: יאפשר למשתמש מקלדת ללחוץ על מקש ה ENTER בכדי להשיג את האפקט המושג באמצעות קליק שמאלי על סמן העכבר.

שימוש ברשימות Li

במקרים מסוימים נהוג לעשות שימוש ברשימות Li בתפריטים הכוללים תפריטי משנה. במקרים אלו תוכנות קוראות מסך מזהות את הקישורים כשייכים לרשימה מסוימת. שיטה זו – על אף שהיא מספקת מידע למשתמש בקורא מסך כי קישורים נוספים נמצאים תחת הקישור הנבחר – היא אינה מספקת מידע סמנטי מדויק שכן רשימות מייצגות מידע מסוג רשימה ולא מידע מסוג תפריטי משנה.

בנוסף לכך, שילוב רשימות בתפריטים החושפים תפריטי משנה אינו מאפשר במקרים רבים למשתמשי מקלדת לצאת מהרשימות באמצעות מקש ה ESC ולפיכך הם נאלצים לעבור עם מקש ה TAB עד שהם  מגיעים לסוף רשימות הקישורים.

גם משתמשי תוכנות קוראות מסך צריכים להבחין במידע מסוג רשימה לבין מידע מסוג תפריט הכולל תפריטי משנה ולהבחנה הסמנטית יש השפעה על התפיסה המרחבית של מבנה האתר והקשרים בין הרכיבים השונים ומשך הזמן שיידרש ממשתמש בקורא מסך לשהות באתר.

לדוגמה, אם משתמש בקורא מסך גולש באתר אינטרנט מסוים והוא נתקל שוב ושוב ברשימה הכוללת קישורים שהם למעשה אותם הקישורים הממוקמים בתפריט העליון – הוא ייחשף למידע זה שוב ושוב ללא צורך. לעומת זאת, אם משתמש בקורא מסך יזהה בכל עמוד את התפריט הוא יוכל לעקוף אותו באמצעות מקשי קיצור במקלדת של קורא מסך ולהמשיך הלאה בניווט אל אזור התוכן המרכזי ולשאר הרכיבים באתר. כלומר, משתמש בקורא מסך שיפגוש את התפריט בו הוא ביקר בעבר – יוכל להבין טוב יותר כי מדובר בתפריט קבוע עם אותם הקישורים. במקרה זה משתמש בקורא מסך יוכל לנווט לציון הדרך הבא או לכותרת הבאה בעמוד מבלי שיצטרך לעבור שוב על אותה רשימת הקישורים. לעניין זה יכולות להיות השפעות על משך הזמן בו מבקר משתמש בקורא מסך בעמוד מסוים לצורך איתור מידע. תגי ARIA והשימוש בציוני דרך מאפשרים לספק מידע על מבנה האתר מעבר לקישורים ותגי כותרת h.

קישורים למקורות מידע

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 06.07.2017