פלטפורמות נגישות לפיתוח אתרים

נגישות בפלטפורמות לפיתוח אתרי אינטרנט

מאמר לאתר נגיש שעודכן ב 05.09.2016

אתרים רבים עושים שימוש בפלטפורמות בניית אתרים מוכנות המציעות אפשרויות נגישות הן בתשתית והן עבור עורכי תוכן באתר. חלק מהפלטפורמות מצהירות כי הן תומכות בהנחיות Wcag 2.0 אחרות מצהירות כי הן תומכות בדרישות Section 508 . חלק מהפלטפורמות נפוצות מצהירות במסמכי תיעוד באילו תקנים הם עומדים וחלקם מצהירים גם על מגבלות הפלטפורמה.

לפניכם רשימה של מספר פלטפורמות נפוצות התומכות בהתאמות נגישות באתרי אינטרנט.

רשימה זו צפויה להתעדכן מעת לעת בהתאם להתפתחויות בתחום.

דגשים בביצוע התאמות נגישות

מעיון במסמכי הנגישות שמספקים בעלי פלטפורמות גדולות בעולם ניתן לראות כי כולם שמים דגש על נגישות למשתמשי מקלדת – אלה עם מוגבלות מוטורית בידיים ואלו עם מוגבלות בראייה הנעזרים בתוכנות קוראות מסך שהשימוש בהם נעשה אף הוא באמצעות מקשי קיצור במקלדת. בנוסף לכך, רובם תומכים גם בבחירת צבעי ניגודיות שעומדים בדרישות הנחיות Wcag 2.0.

מגבלות בהתאמות נגישות לפלטפורמות מוכנות

יחד עם זאת חשוב לזכור כי פלטפורמות מסוימות עשויות שלא לתמוך בכל סעיפי הנחיות Wcag 2.0 ויתכנו מקרים שבהם למפתחי האתר ולעורכי התוכן לא תהייה אפשרות לבצע את כל התאמות הנגישות כנדרש בהנחיות Wcag 2.0 לרמה AA מבחינה טכנית. עם זאת חשוב לזכור כי מפתחי פלטפורמות עושים מאמץ להתאמת הפלטפורמה לדרישות Wcag 2.0 לפחות לרמה AA.

בתהליך פיתוח האתר, חשוב לבחור את הפלטפורמה שתפיק עבורכם את מירב תכונות הנגישות. חשוב לערוך מיפוי של הרכיבים שיהיו באחריות מפתחי האתר (אלה שיש להם גישה לקוד המקור ויודעים לערוך אותו) ואלו שיהיו באחריות מנהלי התוכן או עורכי התוכן באתר.

במקרים בהם פלטפורמות לבניית אתרים אינן מספקות את המענה המלא ובמידה שמענה כזה נדרש בהנחיות Wcag 2.0 לרמה AA יש לפעול לקבלת פטור בשל מגבלה טכנולוגית.

המלצות להנחיות לקראת פטור בשל מגבלה טכנולוגית

  • מפתחי האתר הבקיאים  בשפת התכנות של הפלטפורמה יבצעו מיפוי של התאמות הנגישות שהפלטפורמה מסוגלת לבצע הן ברמת המפתח והן ברמת עורך התוכן
  • בטופס בדיקת נגישות לאתר אינטרנט – מומלץ להשתמש לצורך מיפוי רכיבים לקראת פטור בטבלת הבדיקה שפורסמה ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בטבלת בדיקה זו מומלץ להוסיף 2 עמודות לפחות – אחת לסימון ממצאי צוות הפיתוח והשנייה עמודה המיועדת לעורכי התוכן.
  • בסיום המיפוי, יחתום איש מקצוע מתחום פיתוח התר הנוכחי או איש מקצוע בתחום הנגשת אתרי אינטרנט הבקיא בשפת התכנות של הפלטפורמה האמורה.
  • לאחר מכן, יש להעביר את המסמך לעיון וחתימה של מורשה לנגישות שירות אשר ביחד עם איש המקצוע ימלא את טופס פטור בשל מגבלה טכנולוגית שפורסם ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • את הטפסים החתומים מומלץ לשמור במספר עותקים למשך שבע שנים  לפחות או בהתאם להנחיות שיתפרסמו או יתעדכנו מעת לעת על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

עודכן בתאריך ה 05.09.2016 ע"י אילנה בניש