שליטה בתנועה

תוכן שנמצא בתנועה כגון טקסט נע בטיקר חדשות, אנימציה, הבהוב של כפתור או רענון של אזורים במסך עלולים להפריע למשתמשים מסוימים. באופן כללי ההנחיה היא לאפשר למשתמשים לשלוט באלמנטים אלו על פי צרכיהם.

מי זקוק לשליטה בתנועה:

  • אנשים עם הפרעות קשב מתקשים להתמודד עם תזוזה, הבהוב וריענון מידע תכוף משום שאלו מסיחים את הדעת.
  • עבודתה התקינה של תוכנת קורא מסך בה משתמשים עיוורים ולקויי ראיה עלולה להשתבש עקב רענון של המסך או חלקים ממנו.
  • אנשים עם רגישות מסוימת לאור עלולים לחוות התקף אפילפטי כתוצאה מהבהוב בתדירות מסוימת.

הנחיות נגישות רלוונטיות

2.2.2 הפסקה, עצירה, הסתרה: עבור תנועה, הבהוב, גלילה, או מידע המתעדכן מעצמו, כל הבאים נכונים: (רמה A)

  • הזזה, הבהוב, גלילה: לכל מידע נע, מהבהב או נגלל אשר (1) מתחיל באופן אוטומטי, (2) נמשך יותר מאשר 5 שניות, ו-(3) מוצג במקביל לתכנים אחרים, קיים מנגנון עבור המשתמש להפסיק, לעצור, או להסתיר אותו אלא אם כן התנועה, ההבהוב, או הגלילה הינם חלק מהפעילות בה הם חיוניים; וגם
  • עדכון-מעצמו: לכל מידע המתעדכן מעצמו אשר (1) מתחיל באופן אוטומטי ו-(2) מוצג במקביל לתכנים אחרים, ישנו מנגנון עבור המשתמש להפסיק, לעצור, או להסתיר אותו או לשלוט בתדירות העדכון אלא אם כן העדכון העצמי הינו חלק מפעילות בה הוא חיוני.