טקסט חלופי לתמונות

מידע המועבר באמצעות תמונות אינו נגיש לאנשים עם לקות ראייה ועיוורון ולאנשים מתקשים בתפיסה או הבנה חזותית של תמונות. כמו כן תמונות ללא טקסט חלופי אינם מזוהים על ידי מנועי חיפוש.

טקסט חלופי לתמונות משרת מספר מטרות

מוצג לטכנולוגיות מידע וטכנולוגיות סיוע

 • הוא מוצג לטכנולוגיות סיוע בהקראה.
 • הוא מוצג בדפדפנים כשהתמונה לא הוטענה לעמוד או כשמשתמש בחר שלא להציג תמונות.
 • מספק מידע סמנטי ותיאורי למנועי חיפוש ומסייע בקביעת מבנה סמנטי באתרי האינטרנט עצמם.

סיוע לאנשים עם מוגבלות

בעיקרון, מחשבים ותוכנות קוראות מסך או תוכנות לסיוע בהקראה אינם מסוגלים לנתח תמונות ולספק עבורם מידע לאנשים עם מוגבלות הנעזרים בטכנולוגיות מסייעות. לפיכך, יש לספק טקסט חלופי לתמונות ובמיוחד שימת הדגש צריכה להיות על תמונות המעבירות מידע פונקציונלי.

 • חלק מהאנשים עם לקות ראייה עשויים להתקשות בהבנת המסרים המועברים בתמונות ובמיוחד כשמדובר בתמונות מורכבות מפרטים רבים או פרטים קטנים.
 • אנשים עם עיוורון מוחלט לא יוכלו כלל להבין את המסר המועבר בתמונות אם אין בהם טקסט חלופי שיתאר אותם.
 • חלק מהאנשים עם לקויות למידה יתקשו אף הם בהבנת המסרים המועברים בתמונות.

שתי דרכים עיקריות להוספת טקסט חלופי לתמונות

 • תיאור תמציתי לתמונות: יש להוסיף טקסט חלופי לכל התמונות במסך באמצעות "alt attribute" ב-"img element". <img src="../log.gif"/ alt="לוגו נגישות לאינטרנט">.
 • תיאור מורחב: כאשר תיאור התמונה מצריך טקסט ארוך (בדרך כלל יותר מ 256 תווים) ההנחיות הם לספקו באמצעות תכונת ה LongDesc. פירוש הדבר הוא שלצד התמונה יופיע קישור שיוביל לתיאור מורחב של התמונה בעמוד נפרד.

תמונות ברקע

כשמטרתה של תמונה היא לשמש כקישוט ברקע יש לסמנה ב ALT ריק – alt+"" וכך טכנולוגיות הסיוע להקראה לא יקריאו אותה. בכל מקרה, אין להגדיר תמונות בעלות ערך או מטרה פונקציונליים כתמונות רקע.

הימנעות מהצגת מידע עודף

אם תמונה כוללת מידע שכבר מתואר בטקסט ניתן לספק תיאור טקסטואלי קצר יחסית ואין צורך לחזור על המידע שמוצג כבר בטקסט.

תמונות קישור:

במקרים רבים תמונות מוצגות כקישור המוביל לדף אינטרנט אחר הכולל מידע חשוב. אתרי אינטרנט רבים מציגים תמונה מקדימה של מאמר שמופיע מעבר לתמונת הקישור ולכן חשוב לספק טקסט חלופי לתמונה לצד הקישור למאמר או לדף האינטרנט המציג מידע מורחב על התמונה.

תמונות כפתור

במקרים מסוימים נהוג להציג כפתורי פעולה כגון כפתור לשליחת טופס כתמונה. במקרים אלו, יש לספק לתמונות ALT שיתאר את מטרת התמונה. לדוגמה: input type="image" alt="Submit Search">

הורדת קבצים

במקרים רבים אתרי אינטרנט מציגים תמונות אייקונים של תוכנות כגון PDF, Word, Excel וכן הלאה במטרה להמחיש למשתמש באיזה קובץ מדובר.

במקרים בהם לצד סמל הקובץ מופיע קישור המתאר את סוג הקובץ – אזי אין צורך להכניס ב ALT את המידע שמופיע כבר בקישור. חשוב לזכור לתת טקסט ברור למטרת הקישור המהווה הפניה להורדת קובץ. לדוגמה "להורדת טופס ההרשמה לקורס נגישות אינטרנט" יופיע כולו כקישור.

הפניה לקריטריונים בהנחיות Wcag 2.0

עיקרון 1 תפיסה

הנחיה 1.1 חלופה טקסטואלית: יש לספק חלופות טקסטואליות לכל תוכן שאינו טקסט, באופן שיאפשר את המרתן לצורות אחרות שאנשים נזקקים להן, כגון כתב גדול, כתב ברייל, דיבור, סמלים או שפה פשוטה יותר.

קריטריון 1.1.1 תוכן שאינו טקסטואלי: לכל תוכן שאינו טקסט המוצג למשתמש, תהיה חלופה טקסטואלית שתשמש לאותן מטרות, למעט המקרים המפורטים להלן (רמה A)

הסבר על 1.1.1

איך לבצע את 1.1.1

יוצאים מן הכלל

המקרים שלהלן אינם נכללים בהנחיה זו. יחד עם זאת ניתן למצוא הנחיות נגישות עבורם בהנחיות Wcag 2.0 החייבים בנגישות.

 • פקדים, קלט: אם תוכן שאינו טקסט הוא פקד (למשל, שדות הזנה בטופס), או מקבל קלט מהמשתמש, יהיה לו שם המתאר את תכליתו (ראו הנחיה 4.1 לדרישות נוספות בעניין פקדים ותוכן המקבל קלט מן המשתמש).
 • מדיה מבוססת־זמן: אם תוכן שאינו טקסט הוא מדיה מבוססת־זמן (כגון וידאו או שמע), תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן (ראו הנחיה 1.2 לדרישות נוספות בעניין מדיה).
 • מבחן: אם תוכן שאינו טקסט משמש למבחן או לתרגיל, והצגתו כטקסט סותרת את תכליתו, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
 • חוויה חושית: אם תוכן שאינו טקסט נועד בעיקר ליצור חוויה חושית מסוימת, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
 • CAPTCHA: אם מטרתו של תוכן שאינו טקסט לוודא שהניגש לתוכן הוא אדם ולא מחשב, יש לספק חלופה טקסטואלית שתזהה את התוכן ותתאר את תכליתו, בנוסף לצורות חלופיות של CAPTCHA המכוונות לתפיסה בחושים אחרים, ומתאימות למוגבלויות שונות.
 • קישוט, עיצוב, תוכן בלתי נראה: אם תוכן שאינו טקסט הוא קישוט בלבד, או אם הוא משמש אך ורק לעיצוב חזותי, או אם הוא אינו מוצג למשתמש, הוא ימומש באופן המאפשר לטכנולוגיה מסייעת להתעלם ממנו.

קישורים משלימים

אתר WebAIM

 

עודכן בתאריך 24.01.2016 ע"י אילנה בניש