ARIA

נגישות באמצעות ARIA

אתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט רבים לרבות אפליקציות סלולר, הופכים להיות יותר ויותר דינאמיים ואינטראקטיביים. הדבר מתבטא ביכולת לבצע פעולות מורכבות (כגון קבלת מידע על מצבו של אובייקט, מאפייניו ותכונותיו) לצד רכיבי HTML ותכנים טקסטואליים סטנדרטיים.

על מנת לשפר את הנגישות לאנשים עם מוגבלות ובעיקר למשתמשי תוכנות קוראות מסך בכדי שיתאפשר להם לקיים אינטראקציה עשירה עם רכיבים דינאמיים ביישומי אינטרנט פותח תקן שנקרא ARIA (Accessible Rich Internet Applications)  שהוא  פרוטוקול שפותח על ידי ה W3C  בהתאם להנחיות Wcag 2.0 .

יתרונות ההנגשה באמצעות ARIA

כשמדובר בהנגשת אתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט דינאמיים בהם רכיבים  מסוימים  מאפשרים למשתמשים לקיים אינטראקציה דינאמית כגון עבודה על סליידרים, תפריטים דינאמיים הכוללים תפריטי משנה והנגשת טפסים מקוונים לרבות טפסים מקוונים מורכבים –  לשילוב רכיבי ARIA יש יתרון רב. דוגמאות טובות להמחשת יתרונות ההנגשה באמצעות ARIA ניתן למצוא ביישומי Microsoft Office Web Apps . כמו כן, חלק מיישומי Google  לרבות יישומי Google DOCS משלבים אף הם את רכיבי ARIA על מנת לספק למשתמשי תוכנות קוראות מסך רמת נגישות טובה יותר.

שלושה מרכיבים חשובים ב ARIA

1 תפקידים

מרכיב זה מגדיר מה תפקידו של הרכיב (מה הוא עושה).  באמצעות מרכיב זה ניתן להוסיף לרכיבים מסוימים (כגון כפתורים)  תפקידים נוספים שלא ניתן להגדירם ב HTML סטנדרטי.

2 מאפיינים

מרכיב זה מגדיר את מאפייניו של רכיב מסוים. לדוגמה, ניתן להגדיר באמצעות ARIA ניתן להוסיף לשדה קלט מידע נוסף שיבהיר למשתמש כי מדובר בשדה קלט חובה – ARIA Required.

3 תכונות

שימוש ברכיבי ARIA יכול לספק למשתמש מידע על תכונותיו של רכיב מסוים ותכונות אלו עשויות להשתנות בהתאם לאינטראקציה  של המשתמש עם הרכיב הנתון או רכיבים נוספים בהם הוא תלוי. לדוגמה ניתן  להגדיר כי כפתור  יהיה במצב לא זמין (Disabled) כל עוד המשתמש לא סיים לבצע פעולה או סדרת פעולות. מצבו של הכפתור ישתנה לפעיל (Enable) אם המשתמש יבצע את הפעולות הנדרשות בכדי להפוך את הכפתור לפעיל (למשל לצורך המשך פעולה)

תמיכה בדפדפנים וקוראי מסכים

כיום מרבית הדפדפנים ותוכנות קוראות המסך הנפוצים בשימוש תומכים ברכיבי ARIA. יחד עם זאת חשוב לזכור כי התחום  עדיין מתפתח ובחלוף הזמן התמיכה ב ARIA תשתפר.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 02.08.2016

קישורים שימושיים

ARIA in W3C

מאמר הסבר אודות הנחיות ARIA באתר W3C.

תקן ARIA – הנחיות טכניות

מסמך באתר W3C המציג את ההנחיות הטכניות של ARIA

Accessibility of Rich Internet Applications

מאמר מבוא אודות  Accessibility of Rich Internet Applications

באתר WebAIM הסוקר את הנושא על מרכיביו העיקריים של ARIA יתרונותיו וחסרונותיו

הנגשת טפסים מורכבים באמצעות רכיבי ARIA

מאמר מאתר WebAIM המציע דרכים להנגשת טפסים מרכבים באמצעות רכיבי aria-label, aria-labelledby ו aria-describedby

רכיבי ARIAושיוכם להנחיות Wcag 2.0

באתר זה ניתן למצוא את רכיבי ARIA החשובים ביותר, הסברים, שיוך לקריטריונים  רלוונטיים בהנחיות Wבשע 2.0, תיאורים ודוגמאות קוד.

Accessibility Examples

באתר Open AJAX Alliance Accessibility Tools Task Force תמצאו דוגמאות אינטראקטיביות להטמעת רכיבי ARIA שיאפשרו לכם להתנסות בשימוש ברכיבי ARIA שונים.

 

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 07.10.2016