אנשים עם מוגבלות בארה"ב משתמשים פחות בטכנולוגיות בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות

ארגון המחקר Pew Research Center בארה"ב עורך סקרים ומחקרים בנושאים הנוגעים לחייהם של אנשים בארה"ב. בין היתר עוסק הארגון במחקר בתחום טכנולוגיות מידע ובניהם גם בתחום הפער הדיגיטלי בשימוש בטכנולוגיות מידע בין אוכלוסיות שונות בכלל ואנשים עם מוגבלות בפרט.

ממצאים עיקריים

  • אנשים ללא מוגבלות גולשים יותר ברשת האינטרנט בהשוואה לאנשים עם מוגבלות.
  • אנשים ללא מוגבלות מחזיקים ביותר ממכשיר אחד דרכו ניתן לגלוש ברשת האינטרנט.
  • אנשים עם מוגבלות מדווחים על ביטחון עצמי נמוך יותר בשימוש בטכנולוגיות המשמשות לצורך גלישה ברשת האינטרנט.

ממצאים נוספים בקישור למחקר: Disabled Americans are less likely to use technology

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 08.04.2017