טבלאות Microsoft Excel

טבלאות

באופן כללי, ככל שניתן, מומלץ להשתמש בטבלאות במבנה פשוט – ללא התפצלויות והסתעפויות וללא שורות או תאים ממוזגים שכן הם עשויים לפגוע  במשתמשי מקלדת עם וללא קורא מסך. בודק הנגישות של Microsoft Office אינו מזהה תאים ממוזגים בטבלאות כ"שגיאה" אלא כ"אזהרה" – כלומר, המלצה לתיקון. יחד עם זאת, ובמידה ולא ניתן להימנע משימוש בטבלאות פשוטות, ניתן להסתייע בהמלצות שלהלן.

 1. בכדי לאפשר ניווט באמצעות מקש ה TAB בטבלה באקסל יש להגדירה כטבלה על ידי ביצוע הפעולות הבאות
 • בחירת טווח התאים בטבלה
 • בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, בחירה ב"עצב כטבלה"

אקסל-הגדרת-טווח-תאים

 • לחיצה על "עצב כטבלה" תפתח גלריית סגנונות עיצוב לטבלה. יש לבחור בסגנון כלשהו מתוך גלריית הסגנונו, )אם כי מומלץ לבחור בסגנון פשוט(

בחירת סגנון עיצוב לטבלה באקסל

לחיצה על סגנון עיצוב תיפתח את תיבת הדו שיח להגדרת טווח התאים בטבלה. בתיבת דו שיח זו יש לסמן ב V את תיבת הסימון "לטבלה שלי יש כותרות".

אקסל תיבת הדו שיח לסימון האפשרות לטבלה שלי יש כותרות

ולסיום יש לבחור ב"אישור".

מכאן, טווח התאים שנבחרו מוגדרים כטבלה וניתן לעדכנם בכל עת עם הרחבת טווח העמודות והשורות בטבלה.

התאמות נגישות בטבלאות מורכבות

כותרות תאים ממוזגים

 1. במידה ובטבלה יש כותרת שהוגדרה כמספר תאים ממוזגים ובמידה וטווח התאים מוגדר כטבלה, מה שיקרה הוא ששורת הכותרת הממוזגת תתפצל. הכותרת תופיע בעמודה הימנית (בעברית וההפך) ובשאר התאים שהתפצלו יופיעו המילים עמודה ומספר העמודה בהתאמה. התוצאה הזו לא תמיד מתאימה למטרות כותבי הטבלה ולפיכך ניתן לפעול בדרכים אחרות.

הגדרה חוזרת של כותרות טבלה

אחת הדרכים להתגבר על בעיית הצגת שורות תאים ממוזגים לצורך הצגת כותרות ובכדי לאפשר ניווט מקלדת בטווח התאים בטבלה מומלץ לנהוג כך

 • הגדרת טווח תאים ממוזגים בהתאם לטווח התאים בטבלה. לדוגמה, אם טווח התאים בטבלה הוא A1 עד D10 אז כותרת מתאים ממוזגים תהייה בטווח של עמודה A עד D.

משתמש בקורא מסך ישמע את שם התא ואת הטווח הממוזג. מכאן, לחיצה על חץ תחתון תביא את מוקד המקלדת לשורת הכותרת שנמצאת מתחת לשורת הכותרת הממוזגת.

באחריות משתמש בקורא מסך ללמוד ולהבין את הלוגיקה של הטבלה ומומלץ כי מערכי ההדרכה למשתמשי תוכנות קוראות מסך תספק את המענה.

 • לאחר מכן כאמור, בשורה מתחת, יש להגדיר את כותרות העמודות בטבלה ולמלא את הטבלה.
 • לסיום יש לפעול לפי המפורט בשלב 1 להגדרת טבלה
 • במידה ומעוניינים להוסיף עוד שורת כותרת באותה הטבלה שבה תהייה כותרת כשורת תאים ממוזגים, יש להגדיר את הכותרת הממוזגת ולחזור שוב על תהליך של הגדרת כותרות לטבלה והזנת הנתונים בטבלה.
 • כלומר, בכל פעם שיוצרים כותרת מתאים ממוזגים, צריך להגדיר שוב את כותרות העמודות בשורה שמתחת לשורת הכותרת הממוזגת ולאחר מכן להמשיך ולהזין את הנתונים בטבלה.
 • שוב, משתמש בקורא מסך יצטרך להבין שכשהוא נמצא בתא ממוזג בטבלה, מומלץ לו  ללחוץ על מקש חץ תחתון בכדי להגיע לכותרות העמודות של הטבלה
 1. כותבי טבלאות באקסל צריכים להבין שברגע שנוצרת שורה ממוזגת בטבלה, לא ניתן עוד לנווט בטווח התאים שהוגדר בטבלה באמצעות מקש ה TAB ובכדי לאפשר המשך ניווט עם מקש ה TAB בהמשך הטבלה, יש להגדיר את המשך הטבלה כמפורט בסעיפי המשנה בסעיף 1.

הסתרת עמודות ושורות

על מנת לסייע לחלק ממשתמשי מקלדת עם וללא קורא מסך, ניתן להסתיר עמודות ושורות ריקים בגיליון

 1. סימון העמודה הריקה. לאחר העמודה האחרונה בטבלה
 2. לחיצה על מקש ה SHIFT והחזקתו ולחיצה על מקש ה END
 3. עדיין לא להרפות את הלחיצה ממקש ה SHIFT וללחוץ על מקש חץ ימינה או שמאלה (בהתאם לכיוון סדר הקריאה של הטבלה). פעולה זו תסמן את כל טווח התאים מכאן ועד סוף הגיליון.
 4. לחיצת קליק ימני באזור התאים הנבחרים ובחירה ב"הסתר

הסתרת שורות ריקות

הליך הסתרת השורות דומה מאוד להליך הסתרת העמודות רק שבמקום ללחוץ על מקש חץ ימינה או שמאלה כפי שמתואר בסעיף 3 – הלחיצה תהייה על מקש חץ תחתון.

טבלה באמצע הגיליון

אם טבלה מופיעה באמצע הגיליון, ניתן להסתיר את השורות והעמודות משמאל ומימין לטבלה באותה הדרך. הרעיון הוא בחירת העמודה שממנה והלאה מעוניינים להסתיר את שאר העמודות משמאל או מימין ואותו הדבר גם עם שורות ושימוש בחצים בהתאמה.

ביטול הסתרת עמודות או שורות

 • בחירת העמודה או השורה האחרונה בטבלה
 • לחיצת קליק ימני
 • בתפריט שייפתח – בחירה ב"בטל הסתרה"

הערה: בחלק מתוכנות קוראות מסך במעבר לגלישה במצב דפדוף, ייתכן וניווט עם מקשי החיצים ימשיך לנווט לתאים המוסתרים. בכל מקרה, מומלץ שהניווט יתבצע באמצעות מקש ה TAB

טקסט חלופי לטבלה

 1. מיקום הסמן במקום ריק כלשהו בטבלה.
 2. לחיצת קליק ימני ובחירה ב"טבלה" הכוללת תת תפריט
 3. בתת התפריט יש לבחור ב"טקסט חלופי"

אקסל הוספת טקסט חלופי לטבלה

בתיבת הדו שיח שתיפתח יש לספק טקסט חלופי לטבלה. תיאור קצר בכותרת ובמידת הצורך תיאור מורחב יותר בשדה התיאור

תיבת הדו שיח להוספת טקסט חלופי לטבלה

לסיכום

 • מומלץ להימנע ככל שניתן מהצבת טבלאות מאמצע העמוד. במידה וטבלה נוצרת באופן אוטומטי באמצע הגיליון וככל שהדבר אפשרי, יש לספק למשתמש מידע בנושא.לדוגמה, ניתן להוסיף טקסט בעמודה A1 שהטבלה תתחיל בעמודה G9. המשתמש  יצטרך להפעיל את צירוף המקשים CTRL+G בכדי לפתוח את תיבת הדו שיח למעבר לתא מסוים. יש להקליד G9 וללחוץ על ENTER. משם על הטבלה להיות מוגדרת בטווח התאים שלה כמפורט בשלב 1.
 • ניווט באמצעות מקש ה TAB בטבלאות אקסל – שטווח תאים מסים הוגדרו כטבלה, יתאפשר בטווח הטבלה רק בין תאים לא ממוזגים.
 • כשטבלה כוללת תאים ממוזגים, משתמש בקורא מסך צריך להבין שעליו לנווט עם מקש החיצים. אם תאים ממוזגים הוגדרו לאורך כל טווח הטבלה, אז יש צורך בניווט באמצעות מקש חץ תחתון בכדי להגיע לשורה הבאה שאינה כוללת תאים ממוזגים ומשם הניווט יתבצע באמצעות מקש ה TAB.
 • במידה ורק חלק מהתאים בשורה מסוימת מוזגו, והמשתמש מזהה שניווט באמצעות מקש ה TAB חורג מגבולות הטבלה, על המשתמש בקורא מסך לקחת אחריות ולהבין שעליו לחזור אחורה בניווט.
 • יש לשמור על כללי עיצוב נגיש לעניין עמידה ביחס ניגוד של 1:4.5 בין צבע טקסט לצבע רקע, במתן טקסט חלופי לתמונות ואובייקטים גראפיים ובשאר תכונות הנגישות הנדשות.

עודכן ע"י אילנה בניש  בתאריך 06.06.2017