מתן שם ברור לגיליונות עבודה ב Microsoft EXcel

מתן שם ברור לגיליונות עבודה

חשוב לספק שם לגיליונות עבודה ב Excel מאחר והדבר יסייע לכולם כמו גם לאנשים הנעזרים בתוכנות קוראות מסך להבין טוב יותר את מערך גיליונות העבודה שבחוברת עבודה ב Excel.

בכדי להוסיף שם ברור לגיליון עבודה:

  1. בגיליון העבודה, לחיצת קליק ימני על הגיליון ובחירה ב"שינוי שם"
  2. בתיבת הדו שיח של שינוי שם, מתן שם קצר וברור לגיליון
  3. לחיצה על אישור

עודכן על ידי אילנה בניש בתאריך 20.02.2017